Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Opgelet voor misbruik van opeenvolgende dagcontracten in de interimsector

Als je te vaak gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten voor jouw uitzendkrachten, moet je binnenkort een responsabiliseringsbijdrage betalen aan de RSZ.

22 december 2022

 Wanneer moet je een responsabiliseringsbijdrage betalen?

Er wordt een responsabiliseringsbijdrage opgelegd wanneer het aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid dat een gebruiker met een zelfde uitzendkracht sluit bepaalde drempels overschrijdt.

Deze maatregel geldt vanaf 1 januari 2023. De eerste berekeningstermijn dekt de periode van 1 januari tot 30 juni 2023.

Waarom moet je die bijdrage aan de RSZ betalen?

Het gebruik van opeenvolgende dagcontracten moet een uitzondering om economische redenen zijn en mag geen businessmodel op zich vormen om de productie en diensten in een bedrijf te garanderen.

Hoeveel zal ze bedragen?

Sluit je veel opeenvolgende dagcontracten af? Dan loop je dus het risico om de responsabiliseringsbijdrage te moeten betalen. Hoe meer opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid je afsluit over een periode van zes maanden, hoe hoger de bijdrage. Je moet daarbij rekening houden met de volgende drempels:

  • 10 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 40, maar kleiner dan of gelijk aan 59 contracten
  • 15 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 60 maar kleiner dan of gelijk aan 79 contracten
  • 30 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 80 maar kleiner dan of gelijk aan 99 contracten
  • 40 euro maal het totale aantal opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid, indien dit aantal gelijk is aan of groter dan 100 contracten

De berekeningsperiodes lopen van:

  • 1 januari tot en met 30 juni van het kalenderjaar
  • en 1 juli tot en met 31 december van datzelfde kalenderjaar

Een voorbeeld: als gebruiker heb je 45 opeenvolgende dagcontracten over de periode van 1 januari tot 30 juni 2023 met dezelfde uitzendkracht gesloten. Je zal een bijdrage van 450 euro moeten ophoesten. In principe moet je ze voor het eerst betalen in de loop van het tweede semester van 2023.

Terugbetaling in uitzonderlijke omstandigheden

Je kan een verzoek tot terugbetaling indienen bij de RSZ wanneer je als gebruiker kunt aantonen dat de opeenvolgende contracten van zeer korte duur nodig waren om voldoende gemotiveerde uitzonderlijke omstandigheden.

Dat verzoek moet uiteraard de uitzonderlijke omstandigheden uiteenzetten en de redenen aangeven waarom je meent dat je de bijdrage niet moet betalen.

Voorafgaand en bindend advies van de Commissie van Goede diensten

Vooraleer de gebruiker zijn verzoek indient moet hij, na informatie en raadpleging van de ondernemingsraad, en bij ontstentenis van ondernemingsraad, na informatie en raadpleging van de vakbondsafvaardiging in de ondernemingen waarin deze organen bestaan, ter advies een dossier indienen bij de Commissie van Goede diensten, opgericht in het paritair comité voor de uitzendarbeid.

De Commissie van Goede diensten maakt haar gemotiveerd advies dan over aan de RSZ. Dat advies is bindend.

Niet voor sommige uitzendkrachten of sectoren

Deze responsabiliseringsbijdrage geldt niet voor:

  • Uitzendkrachten die een rust- of overlevingspensioen genieten
  • Flexi-jobbers
  • Gelegenheidswerknemers bij een gebruiker die behoort tot het paritaire comité voor de landbouw (PC 144), voor de tuinbouw (PC 145) en de horeca (PC 302)

Flexibiliteit maakt immers integraal deel uit van de aard zelf van een flexi-job en gelegenheidsarbeid in de voornoemde sectoren. Ook als een gepensioneerde vrijwillig een aantal dagen wil bijspringen, moet de gebruiker niet gestraft worden. 

Statistieken enkel op uitdrukkelijke aanvraag

De informatie- en raadplegingsplicht van de gebruikers met een ondernemingsraad of vakbondsafvaardiging werden aangepast. De werkgevers en vakbonden wilden deze nieuwe responsabilisering immers koppelen aan een administratieve vereenvoudiging.

Wijziging van de cao nr. 108 van de NAR

Dat is gebeurd via een wijziging van de cao nr. 108 betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid gesloten in de Nationale Arbeidsraad. Deze cao bepaalt immers dat de informatie verstrekt moet worden als een werkgever gebruik maakt van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendarbeid.

Daarbij moet de gebruiker, onder andere, zijn nood aan flexibiliteit bewijzen om het gebruik van die contracten te rechtvaardigen. Momenteel moet dat bewijs statistisch onderbouwd zijn.

Geen systematische statistische gegevens meer

Vanaf 1 januari 2023 wordt die bewijsvoering versoepeld. Zo moeten de statistische gegevens nog enkel op uitdrukkelijk verzoek van de werknemersvertegenwoordigers in de ondernemingsraad of, bij ontstentenis van ondernemingsraad, van de vakbondsafvaardiging voorgelegd worden.

Wat doet Securex voor jou?

Zodra die bijdrage officieel ingevoerd wordt, lees je dat op Lex4You.

Wil je meer weten over uitzendarbeid? Raadpleeg ons dossier onder het thema Aanwerven en arbeidsovereenkomstkomst sluiten > Bijzondere overeenkomsten > Uitzendarbeid.

Bronnen

 

 

Arbeidsovereenkomst