Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

De loonnorm voor 2023-2024 is 0 procent

Op 25 oktober leverde de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zijn technisch verslag af. Hieruit bleek al dat een loonopslag voor de periode 2023-2024 niet echt mogelijk is. De regering heeft nu de knoop doorgehakt en heeft de loonnorm vastgelegd op 0%.

9 december 2022

Een loonnorm van 0% wat betekent dit?

Concreet betekent dit dat er voor de periode 2023-2024 geen loonsopslag mogelijk is bovenop de index of de baremaverhogingen. De lonen mogen in 2023-2024 dus niet stijgen ten opzichte van de periode 2021-2022 .

De loonnorm wordt vastgelegd opdat de Belgische lonen niet te snel zouden stijgen t.o.v. onze drie grootste buurlanden (Nederland, Duitsland en Frankrijk). Op die manier wordt de concurrentiekracht van België , dat vooral een exportland is, gevrijwaard.

En de index?

Aan de automatische loonindexering wordt er niet geraakt. De lonen blijven dus gekoppeld aan de inflatie. Op die manier wordt de koopkracht van de burgers gevrijwaard.

Hoewel de inflatie stilaan aan het dalen is blijft zij nog steeds zeer hoog, met hoge indexaties tot gevolg. Zo zullen de lonen in de voedingssector (PC 220/118) in januari met 10,96% stijgen. Ook in de horecasector kijkt men aan tegen een index van 10,963%.

Een koopkrachtpremie

Hoewel een loonopslag niet mogelijk is, krijgen bedrijven net zoals in de coronaperiode de mogelijkheid om in 2023 een éénmalige netto koopkrachtpremie toe te kennen aan de werknemers.

Die premie bedraagt maximaal:

  • 500 euro in bedrijven die hoge winsten maken
  • 750 euro in bedrijven die uitzonderlijk hoge winsten maken

Je kan deze premie momenteel nog niet toekennen aan je werknemers. Bovenstaande maatregelen moeten eerst wettelijk worden vastgelegd. Bovendien zal die premie in eerste instantie op sectorvlak worden onderhandeld.

Werkbonus

Er werd ook een verhoging van de minimumlonen voorzien, bovenop de verhogingen waarover vorig jaar al is onderhandeld. Een deel van de welvaartsenveloppe zal worden gebruikt om het netto-inkomen van laagbetaalde werknemers te verhogen via de werkbonus.  

Wat doet Securex?

Wij volgen de sectorale onderhandelingen voor jou verder op. Van zodra er meer nieuws is, lees je het hier op Lex4You.

Hoge inflatie