Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Welzijn op het werk: 5 tips om een werknemer gelukkig te maken

In tal van sectoren blijft het woelig op de arbeidsmarkt. Meer nog, werknemers in dienst nemen en houden is er een heuse uitdaging geworden. U heeft er dus alle baat bij om te waken over hun welzijn. En wij helpen u alvast op weg.

Geplaatst op 6 mei 2020
Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'

Gaat u uw eerste werknemer aanwerven, dan doet u er goed aan om binnen uw bedrijf een welzijnsplan op te stellen.

Werknemers die gelukkiger zijn op het werk worden twee keer minder ziek, zijn zes keer minder afwezig en negen keer trouwer.
Amerikaanse bureau GALLUP

#1  Creëer een veilige werkomgeving

Wie zichzelf wil ontplooien, moet zich veilig voelen, zowel fysiek als mentaal. Een welzijnsplan omvat alle veiligheidsrichtlijnen voor het gebruik van machines, maar ook de gezondheidsreglementering – cruciaal voor een goed beheer in het post-coronatijdperk – en uiteraard de procedures die gevolgd moeten worden bij brand bijvoorbeeld.Laat uw nieuwkomer niet aan zijn of haar lot over. Hem of haar de documentatie overhandigen, volstaat dan ook niet. Leg hem of haar de verschillende instructies uit en ga na of deze goed begrepen werden.

#2  Organiseer een gepaste ontvangst

Een samenhorigheidsgevoel is net zo belangrijk als een gevoel van veiligheid en zal u ook helpen om uw nieuwe werknemer te motiveren en te engageren. Er gaat toch niets boven een aangename werksfeer?

Geef daarom van in het begin het goede voorbeeld en voorzie een hartelijke ontvangst. Geef hem of haar een rondleiding, laat hem of haar de werkmiddelen ontdekken en leg uw rol in het bedrijf uit.

#3  Bied ontwikkelingsmogelijkheden

Een vooruitblik op de toekomst is van essentieel belang. Kaart de ontwikkelingsmogelijkheden dus aan zodra uw nieuwe werknemer aan de slag gaat. Overloop de opleidingen waardoor uw werknemer kan doorgroeien en zijn of haar kennis kan verrijken. Door de digitalisering verandert de bedrijfswereld voortdurend. Een regelmatige update is dus een must.

#4  Zet in op zelfstandigheid 

Volgens het meest recente Nationale Geluksonderzoek van de Universiteit Gent, vindt slechts 55% van de Belgen dat ze genoeg autonomie genieten op het werk. Een trend die de jonge generaties wellicht zullen verderzetten, omdat ze meer vertrouwen verwachten en meer willen samenwerken met hun manager.

Stel daarom samen met uw werknemer realistische doelstellingen en maak regelmatig de balans op. Laat hem of haar zich voor de rest organiseren zoals hij of zij dat wenst, maar blijf wel beschikbaar voor als er problemen zijn.

#5  Houd de vinger aan de pols bij uw werknemer 

Praten is van doorslaggevend belang geworden in bedrijven. Geef uw medewerker zo vaak mogelijk feedback en – belangrijker nog – luister naar hem of haar. Het is het uitgelezen moment om te ontdekken wat zijn of haar werking positief of negatief beïnvloedt en of er verbeterpunten zijn. Op die manier blijft uw werknemer betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijf en wordt zijn of haar motivatie gestimuleerd.

Eerste aanwerving stap voor stap

Ontdek in deze 5 video’s hoe stap voor stap personeel aannemen en maak van je eerste aanwerving een succes!

Dit zou je ook kunnen interesseren