Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Hoe zwaar weegt de crisis op het mentale welzijn?

Tips om psychosociale risico's te bestrijden

Al meer dan een jaar gooien de coronamaatregelen het dagelijkse leven van bedrijven en hun werknemers overhoop. Een heuse tsunami voor duizenden Belgen ... En een context die werkgevers ertoe moet aanzetten om nu alvast een werkplek na corona voor te bereiden die het welzijn van de werknemers garandeert.

Geplaatst op 31 maart 2021

Telewerk is momenteel de (opgelegde) norm om de bedrijfscontinuïteit te verzekeren. Sociale contacten worden tot een absoluut minimum beperkt. Teams en Zoom zijn het nieuwe normaal geworden. De grens tussen werk en privé was nog nooit zo vaag. Een breuk die even onverwacht als hevig toesloeg ... En steeds meer worden we ons bewust van de negatieve gevolgen van deze situatie voor onze mentale gezondheid. Meer en meer werknemers zijn de uitputting nabij en de psychosociale risico's zijn groter dan ooit. Gelukkig staat u niet alleen in deze strijd tegen psychosociale risico's! 

Hoe evolueert de mentale gezondheid van de werknemers?

Minder menselijk contact - zowel met collega's als met managers - en steeds meer videoconferenties. Meer en meer werkuren en blootstelling aan beeldschermen, terwijl we het net met minder herstellende nachtrust moeten doen. Werkplekken die verre van ergonomisch zijn en langdurig isolement. Lange en vermoeiende werkweken die uiteindelijk onvermijdelijk stress opleveren. Voor duizenden Belgen die aan het einde van hun Latijn zijn, dreigt een burn-out. 

Kijk maar naar de bedrukte sfeer die heerst in de thuisomgeving van de werknemers, die noodgedwongen een kantoorruimte werd. Het aantal klachten neemt toe en het gebrek aan perspectief helpt uiteraard niet. De wachtkamers van psychologen stromen vol met werknemers die de energie en de moed vinden om hulp te zoeken. Uitputting, fysieke klachten, angst, de negatieve invloed van het werk op het privéleven, ... Het zijn stuk voor stuk ingrediënten die tot een explosieve cocktail van onbehagen kunnen leiden.  

Wat zijn de concrete gevolgen?

Specialisten trekken aan de alarmbel en het aantal enquêtes neemt enorm toe. En wat blijkt? De psychosociale risico's zijn reëel en kunnen op lange termijn zelfs dramatisch zijn. Bijna drie telewerkers op vier zouden minstens één ernstige psychosociale of lichamelijke klacht ondervinden. De helft voelt zich bovendien uitgeput en heeft rug- of nekpijn. De enquêtes hieromtrent laten er geen twijfel over bestaan: uw werknemers (en u wellicht ook?) zijn gestresseerder dan ooit

Het is dan ook geen toeval dat de FOD Werkgelegenheid een bewustmakingscampagne lanceert met de naam: “Laat ons er samen voor gaan!” Het initiatief benadrukt met recht en rede dat werkgerelateerde psychosociale risico's niet alleen de gezondheid van de werknemers schaden, maar ook de goede werking en de prestaties van de bedrijven. Deze campagne, die via de social media wordt verspreid, wil de betrokken partijen bewustmaken van de noodzaak om actie te ondernemen en zo het welzijn te bevorderen. 

In dit kader biedt Securex u oplossingen aan omtrent psychosociale begeleiding (individueel of in groep) om een te zware emotionele belasting te doorbreken, alsook workshops om telewerk beter te organiseren, stress te leren beheersen of energie op te doen ...  

Ontdek onze oplossingen

Hoe ziet de werkwereld eruit in het post-corona tijdperk?

De boodschap ging viraal: waarschijnlijk keren we niet meer terug naar hoe het vroeger was. De werkwereld was al volop aan het veranderen en het coronavirus heeft die evolutie alleen maar bruusk in stroomversnelling gebracht. Om onderweg geen werknemers te verliezen, moeten deze veranderingen echter goed begeleid worden. Een opdracht die leidinggevenden niet mogen onderschatten. De combinatie “telewerk-kantoor” zal meer en meer een realiteit worden en daar zal iedereen aan moeten wennen: bazen, managers, teams en werknemers.  

Het is dan ook van cruciaal belang dat organisaties nadenken over hoe ze deze tendens in de praktijk kunnen brengen: telewerk op een duurzame en slimme manier verankeren en combineren met face-to-face werk. Dat laatste is trouwens een delicaat punt, want hoe zullen werknemers de terugkeer naar kantoor ervaren na maanden (of zelfs jaren) thuis te hebben doorgebracht?  

Meer info over thuiswerk

Hoe de post-corona werkomgeving voorbereiden?

Om demotivatie en disengagement van het personeel op lange termijn te voorkomen, moet grondig worden nagedacht over telewerk en moet het goed gekaderd worden. Dat betekent onder andere: 

  • Het welzijn van uw werknemers beoordelen (bv. aan de hand van een welzijnsscan)  
  • Optimale professionele en menselijke interacties tot stand brengen (conflictoplossing, management op afstand, ...) 
  • Een evenwichtige kantoor- en thuisomgeving creëren om onder andere slechte gewoontes te voorkomen die vaak gepaard gaan met langdurig telewerken 
  • Omstandigheden creëren die zijn afgestemd op de vereisten van homeworking (ergonomie, digitale tools, ...)  
  • Afmelding aanmoedigen en vereenvoudigen (digitale detox, ...) 
  • Werknemers de mogelijkheid bieden om opleidingen te volgen en zo de valkuilen van deze hybride werkvorm te vermijden (stressbeheer, ...)  
Leer efficiënt leidinggeven op afstand
En vergeet het niet!

Tref maatregelen omtrent psychosociale ondersteuning. Op die manier kunt u uw personeelsleden begeleiden en helpen om het vol te houden op lange termijn.

Dit zou je ook kunnen interesseren