Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Wapen je personeel tegen financiële onzekerheid

Voldoende loon, toch onzekerheid

Meer dan 6 op 10 van de werkende Belgen maakt zich zorgen over zijn of haar financiële situatie, ondanks het feit dat ze aangeven voldoende te verdienen. Hun huidige salaris, ook al zijn ze daar tevreden over, beantwoordt dus niet voldoende aan hun financiële behoeften. Welke rol hebben hun werkgevers hierin te spelen? 

Laatst bijgewerkt op 29 maart 2024 door Dries Verlinden

Impact financiële onzekerheid niet te onderschatten 

Ruim 6 op 10 van de werkende Belgen (62%) die in een onderzoek van Securex aangeven dat ze voldoende verdienen, maken zich toch zorgen over hun financiële situatie. Het ontvangen van voldoende compensatie voor hun geleverde werk voorkomt dus niet dat ze zich zorgen maken over hun financiële situatie. Alle werkende Belgen in beschouwing genomen (dus ook zij die aangeven niet voldoende te verdienen) geeft bijna 2 op 3 aan dat ze zich financiële zorgen maken (65,1%). 

Welke impact heeft dat? 

Werknemers en zelfstandigen die financieel onzeker zijn, scoren significant lager op hun professioneel (6,8 vs. 7,2 op 10) en persoonlijk welzijn1 (6,8 vs. 7 op 10) dan wie geen financiële zorgen heeft. Dergelijke financiële onzekerheid gaat vaak ook gepaard met een lagere productiviteit en meer afwezigheden. Bovendien onthulde dit onderzoek ook dat personen jonger dan 45 jaar, vrouwen, alleenstaanden met jonge thuiswonende kinderen en Waalse werknemers zich vaker financieel onzeker voelen. Dat deze laatste twee groepen eveneens kampen met een verhoogd risico op burn-out, illustreert het gevaar van dergelijke financiële onzekerheid.  De hoge inflatie, de oorlog in Oekraïne of naweeën van de coronacrisis hebben allemaal hun impact op het financiële welzijn in de maatschappij. Echter spelen bij dergelijke financiële onzekerheid niet alleen bovengenoemde verschijnselen een rol, maar hebben de werkgever en de werknemer bepaalde zaken ook zelf in de hand.  

Hoe help ik als werkgever mijn werknemers in deze situatie?  

Herken concrete signalen  

Een groot loonbeslag, de herhaaldelijke vraag naar een voorschot op het loon of het naarstig op zoek gaan naar extra (over-)uren of (flexi-)jobs kunnen wijzen op financiële onzekerheden bij werknemers. Wees zeker ook attent voor de risicogroepen die het onderzoek van Securex aan het licht bracht. Het is belangrijk dat je als werkgever dergelijke signalen ernstig neemt en transparant in dialoog gaat met je werknemer. Op deze manier bespreek je duurzame oplossingen met hen.

Herken onderhuidse signalen 

Daarnaast moeten we in het achterhoofd houden dat psychologische zorgen en financiële onzekerheid communicerende vaten zijn. Jobonzekerheid en lastige privésituaties gaan soms hand in hand met financiële onzekerheid. Evenzeer zijn het gekende risicofactoren van burn-out. Tracht als werkgever dus ook oog te hebben voor de achterliggende situatie van je werknemer en bespreek tijdig én regelmatig hun loopbaan en jobbeleving.  

Deze 3 tips zetten werkgevers op weg 

Gebruik het Securex Employee Assistance Program 

Financiële onzekerheid beïnvloedt niet enkel het professioneel welzijn, maar werkt ook in op het persoonlijk welzijn van je werknemers. Het Securex Employee Assistance Program (EAP) biedt daarvoor psychosociale ondersteuning aan je werknemers. Een master in de psychologie staat je werknemer bij voor allerhande professionele, persoonlijke of privégerelateerde problemen. Ook financiële experten staan via dit programma paraat om een antwoord te bieden op de bezorgdheden van je werknemers.  

Bied opleidingen aan 

Workshops of opleidingen in budgetbeheer helpen werknemers op een constructieve manier om te gaan met financiële onzekerheden. Via het individueel opleidingsrecht krijgt  elke werknemer de kans om in te zetten op een grotere bewustwording over zijn/haar inkomsten én uitgaven. Dergelijke opleidingen stimuleren tevens de duurzame inzetbaarheid van je werknemers. Moedig bovendien ook werknemers aan die zelf initiatief nemen door hen te ondersteunen in hun loopbaanbegeleidingstrajecten, bijvoorbeeld via het aanvragen van loopbaancheques. Samen met Workplace Options integreerde Securex in het EAP ook interessante literatuur, zoals consumententips of budgetteringsrichtlijnen.   

Introduceer loonoptimalisatie 

Zo denk je na over hoe je het nettoloon van je werknemer kan optimaliseren of reflecteer je over het aanbieden van een cafetariaplan. Dat stelt werknemers in staat hun loonpakket vorm te geven met de componenten waar zij op dat moment het meeste nood aan hebben (bijvoorbeeld een mobiliteitsbudget of een hospitalisatieverzekering). Zulke budgetneutrale ingrepen verhogen de werknemersmotivatie en hebben een positieve impact op je imago als werkgever. Ontdek hier nog meer vormen van alternatieve verloning.  

Dankzij de implementatie van deze drie tips profiteert je organisatie niet alleen van het gestegen welzijn en de hogere productiviteit van je werknemers, het verhoogt daarnaast ook gewoon je aantrekkelijkheid als werkgever.  


https://www.nn.be/nl/kapitalevragen/financiele-tevredenheid-de-belangrijkste-factor-voor-geluk 

Dries Verlinden
Junior Researcher – HR Research

Dries fungeerde als stagiair in het HR Research-team van september 2023 tot april 2024 in het kader van zijn studie Arbeids-en Organisatiepsychologie aan de KU Leuven. Gedurende deze stage ondersteunde hij dit team in het onderzoeken van de laatste trends op de arbeidsmarkt om kwaliteitsvolle inzichten te genereren.  

Benieuwd naar de voordelen van een EAP-formule?

Onze psychologen staan klaar voor je werknemers.

Ontdek gerelateerde artikels