Login
Blog Werkgevers

Wat is een Dimona-aangifte?

Werkgevers | 19 februari 2019 | Geschreven door Luc De Pauw

Wie op termijn iemand wilt aanwerven en hier al wat opzoekingswerk rond gedaan heeft, botste misschien al op de term ‘Dimona’. Waar komt deze term vandaan en wat houdt het in?

Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'
Wat is een Dimona-aangifte?
Dimona is een afkorting van Déclaration Immédiate / Onmiddellijke Aangifte. Alle werkgevers zijn verplicht alle aanwervingen en uitdiensttredingen van hun werknemers elektronisch mee te delen aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid).  De aangifte signaleert onmiddellijk aan de instellingen van de sociale zekerheid het einde en begin van een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever.  Alle Dimona-aangiftes worden door de RSZ in een elektronisch personeelsbestand verzameld.

Wat is belangrijk bij een Dimona-aangifte?Het is belangrijk om uw Dimona-aangiftes juist en tijdig uit te voeren. Doet u dat niet, dan kunnen er problemen ontstaan bij de toekenning van sociale rechten aan werknemers (bijv. laattijdige uitbetaling van kinderbijslag of kraamgeld). 

Bovendien is de tijdigheid van de aangifte voor bepaalde type werknemers gelinkt aan de voordelige bijdragen voor deze werknemers. Een laattijdige aangifte voor een student, gelegenheidswerknemer of flexi-job leidt bijvoorbeeld automatisch tot het verlies van de voordelige bijdrageberekening van dit statuut.

Hoe doet u een Dimona-aangifte?Een Dimona-aangifte moet elektronisch aangegeven worden bij de RSZ. Bent u aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex? Dan wordt de Dimona-aangifte voor u automatisch uitgevoerd via onze applicaties. Wenst u hier meer informatie over? Contacteer ons