Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Wat is een Dimona-aangifte?

Wie op termijn iemand wilt aanwerven en hier al wat opzoekingswerk rond gedaan heeft, botste misschien al op de term ‘Dimona’. Waar komt deze term vandaan en wat houdt het in?

Laatst bijgewerkt op 19 februari 2019 door Luc De Pauw
Ons dossier 'Je eerste werknemer aanwerven'

Dimona is een afkorting van Déclaration Immédiate / Onmiddellijke Aangifte. Alle werkgevers zijn verplicht alle aanwervingen en uitdiensttredingen van hun werknemers elektronisch mee te delen aan de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). De aangifte signaleert onmiddellijk aan de instellingen van de sociale zekerheid het einde en begin van een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever.  Alle Dimona-aangiftes worden door de RSZ in een elektronisch personeelsbestand verzameld.

Wat is belangrijk bij een Dimona-aangifte?

Het is belangrijk om je Dimona-aangiftes juist en tijdig uit te voeren. Doe je dat niet, dan kunnen er problemen ontstaan bij de toekenning van sociale rechten aan werknemers (bijv. laattijdige uitbetaling van kinderbijslag of kraamgeld). 

Bovendien is de tijdigheid van de aangifte voor bepaalde type werknemers gelinkt aan de voordelige bijdragen voor deze werknemers. Een laattijdige aangifte voor een student, gelegenheidswerknemer of flexi-job leidt bijvoorbeeld automatisch tot het verlies van de voordelige bijdrageberekening van dit statuut.

Hoe doe je een Dimona-aangifte?

Een Dimona-aangifte moet elektronisch aangegeven worden bij de RSZ. Ben je aangesloten bij het Sociaal Secretariaat Securex? Dan wordt de Dimona-aangifte voor jou automatisch uitgevoerd via onze applicaties. Wens je hier meer informatie over? Contacteer ons

Luc De Pauw
Director Business Solutions du Secrétariat social

Luc De Pauw is Director Business Solutions Sociaal Secretariaat bij Securex. Hij staat in voor de ontwikkeling van alle tools voor het Sociaal Secretariaat, zowel die voor onze klanten als die voor intern gebruik. Gedreven door functionele en technologische evoluties staat hij met zijn afdeling in voor de uitwerkingen van de verschillende aangeboden tools waarbij nieuwe technologieën de nodige plaats vinden om maximaal aan de behoeften van onze klanten tegemoet te komen.

Dit zou je ook kunnen interesseren