Login
Service Contact Lex4You
Login

Jouw kalender voor de sociale verkiezingen van 2024

Alles in een handig overzicht

De sociale verkiezingen zijn een cruciaal moment voor elke werkgever. Om zeker te zijn dat alles vlot verloopt, krijg je met onze kalendertool een handig overzicht van de belangrijkste fases in je planning, al je persoonlijke deadlines en een duidelijke omschrijving van je verplichtingen en taken. Krijg meteen duidelijkheid.

Gebruik de kalendertool

De voordelen van een persoonlijke verkiezingskalender voor 2024

Succesvol sociale verkiezingen organiseren staat of valt met de strikte en correcte naleving van de wettelijke deadlines. Met de kalendertool van Securex bereken je vlot alle deadlines op basis van de datum waarop je de sociale verkiezingen organiseert in 2024.

 • Krijg een duidelijk en handig overzicht van alle deadlines
 • Weet altijd wat je wanneer moet doen
 • Wees gerust dat je voldoet aan de wettelijke vereisten 

Ontdek in 1 minuut het nut van je persoonlijke verkiezingskalender

Dat sociale verkiezingen organiseren veel werk is, wist je al. Maar weet je ook waarom het zo cruciaal is om een kalender op maat van jouw organisatie te maken? Ontdek er binnen de minuut alles over in dit handige filmpje.


Bereken nu je persoonlijke kalender voor de sociale verkiezingen in 2024

  


Dag X & Y: de 2 belangrijkste momenten

De procedure en het verloop van je sociale verkiezingen draaien om 2 cruciale datums: dag X en dag Y.

 • Dag Y is de verkiezingsdag. Op basis van de datum van dag Y bereken je alle datums in de verkiezingskalender met de kalendertool.
 • Exact 90 dagen voor dag Y valt dag X, wanneer je onder andere de dag van de sociale verkiezingen meedeelt.

Dag X: de sociale verkiezingen meedelen

De periode vóór dag X duurt 60 dagen. In de eerste 25 van die 60 dagen overleg je als werkgever over een aantal punten.

Je raadpleegt:

 • De ondernemingsraad (OR) of
 • Het comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of
 • De vakbondsafvaardiging

Heb je in jouw onderneming geen van deze drie? Dan moet je geen overleg houden.

Op dag X zorgen de OR, het CPBW of jij als werkgever voor de aanplakking of elektronische mededeling van:

 • De datum van de sociale verkiezingen
 • Het aantal technische bedrijfseenheden (TBE)
 • Het aantal plaatsen per OR of CPBW en per categorie
 • De voorlopige kiezerslijsten
 • De lijst van het leidinggevend personeel en de kaderleden
 • De beslissing om elektronisch te stemmen op de verkiezingsdag (als dat zo is)

Je medewerkers moeten de informatie kunnen raadplegen tijdens hun werkuren, alles hangt dus het best duidelijk uit of is gemakkelijk digitaal te zien.

Dag Y: de dag van de sociale verkiezingen

Op de dag van de verkiezingen stemmen je medewerkers, wat natuurlijk betekent dat je de stemming moet voorbereiden en verwerken.

Een korte checklist om je sociale verkiezingen in goede banen te leiden:

Stembiljetten

Stembussen

Stemhokjes

Kiezerslijsten

Datumstempels

Potloden

Processen-verbaal

Enveloppen

Koos je ook voor een stemming per brief? Dan behandelt de voorzitter van het stembureau die afzonderlijk. 

Na de sluiting van het stembureau volgt de stemopneming, een procedure om op basis van de geldige stembiljetten te zien wie je medewerkers verkozen. 

Uiterlijk op dag Y+2 volgt affichering of elektronische mededeling van de verkiezingsuitslag. Bij een elektronische stemming doet de software een deel van die taken.

Gebruik de kalendertool

Sleutelmomenten in de procedure van je sociale verkiezingen

Zoals je weet zijn de affichering en de eigenlijke sociale verkiezingen maar een deel van de hele procedure. De reden waarom een kalendertool zo nuttig is, is natuurlijk omdat er heel wat meer relevante deadlines zijn:

Ontdek de exacte datums

Gebruik de kalendertool om je eigen kalender voor de sociale verkiezingen in 2024 te berekenen.


X –60: officiële start van de socialeverkiezingsprocedure

Dag X -60 is de officiële aftrap van de verkiezingsprocedure. Als werkgever informeer je dan schriftelijk je ondernemingsraad of het CPBW. Bestaan die nog niet in je onderneming? Richt alle informatie dan aan de vakbondsafvaardiging. Je moet die info ook aanplakken op de plaats waar je de datum van de sociale verkiezingen zal aanplakken. Zo kunnen je werknemers alle info raadplegen, ook al heb je geen ondernemingsraad, CPBW of vakbondsafvaardiging.

Je geeft ten laatste op X –60 informatie over:

 • De geplande verkiezingsdag(en)
 • Het aantal technische bedrijfseenheden (TBE) en hun beschrijving
 • Het aantal tewerkgestelde werknemers in de TBE’s per categorie (arbeiders, bedienden, jongeren en kaderleden)
 • De functies van het leidinggevend personeel en hun namen
 • De functies van de kaderleden en hun namen

De representatieve werknemersorganisaties ontvangen de informatie via de website van de FOD Werk of op papier verzonden naar hun respectievelijk zetel. 

De FOD Werk voorziet ook om je procedure te ondersteunen. Organiseer je voor het eerst sociale verkiezingen? Dan kies je beter voor diepgaande ondersteuning met de een oplossing op maat.

X –30: de start van ontslagbescherming

Op X-30 begint de ontslagbeschermingsperiode van de kandidaten voor de sociale verkiezingen. Omdat de kandidatenlijsten pas tegen X +35 ingediend worden, is er dus een periode van 65 dagen waarin alle werknemers tegen ontslag zijn beschermd.

Dat noemen we de verborgen beschermingsperiode:

 • Als je een medewerker ontslaat die erna kandidaat blijkt te zijn, vraagt die waarschijnlijk een wederindienstneming. Ga je niet in op die vraag, ben je die medewerker een schadevergoeding schuldig, tenzij je kan aantonen dat die zich enkel kandidaat stelt om ontslag te vermijden. Geen gemakkelijke taak, je vermijdt dit dus best.
 • Wil je toch een werknemer ontslaan? Dan raadpleeg je het best je legal advisor van Securex. Ook na de 65 dagen blijf je het best voorzichtig. De kandidatenlijst kan namelijk nog wijzigen en nieuwe kandidaten genieten dezelfde bescherming.

Tussen X-60 en dag X-35 is er overleg over de mededeling op X-60. Jouw beslissingen als werkgever bespreek je dan met de OR, CPBW of vakbond en er is beroep mogelijk. Enkel de arbeidsrechtbank kan een uitspraak doen en die uitspraak is niet vatbaar voor hoger beroep.

X +35: voorlopige kandidatenlijsten

Ten laatste op X+35 krijg je van de vakbond de kandidatenlijsten. Het aantal kandidaten op een lijst mag niet groter zijn dan het aantal werknemersmandaten in de OR of het CPBW. Je ontvangt als werkgever de lijsten op papier of via je e-Box, de beveiligde elektronische brievenbus van je onderneming bij de Sociale Zekerheid.

Vanaf nu weet je dus op welke kandidaten je medewerkers kunnen stemmen. Let op, de kandidatenlijst is nog niet definitief. Er zijn dus nog steeds wijzigingen mogelijk.

X +40: bekendmaking kandidatenlijsten

Op X +40 maak je de kandidatenlijsten voor je sociale verkiezingen bekend via een affiche of elektronisch.

De OR of het CPBW duiden dan de voorzitters van de stembureaus aan. Bij gebrek aan OR of CPBW en akkoord met de vakbondsafvaardiging, moet jij als werkgever die taak uitvoeren.

X +61: mogelijkheid tot beroep tegen kandidaturen

Ten laatste tot en met X +61 krijgen werknemers en werknemersorganisaties de kans in beroep te gaan tegen de voordracht van kandidaten. Ook jij als werkgever kan beroep aantekenen tegen de kandidaturen als die niet voldoen aan de wettelijke bepalingen.

X +77: definitieve kandidatenlijsten

Uiterlijk op X +77 sluit je de kandidatenlijsten af en afficheer je ze. Ook de kiezerslijsten krijgen ten laatste dan een update.

Iedereen weet nu dus officieel welke werknemers zich kandidaat stellen voor de sociale verkiezingen in 2024. De werknemers op de definitieve kandidatenlijst zijn wettelijk beschermd tegen ontslag.

3 dagen later – op X +80 – roep je nog de kiezers op en dan ben je klaar voor de grote dag.

Wat na de sociale verkiezingen in 2024?

Na de sociale verkiezingen, tot dag Y +45, heb je nog heel wat opvolging voor de boeg:

 • Kiesverrichtingen afsluiten
 • Uitslag aanplakken
 • Nieuw verkozen raad of comité installeren
 • Eventueel beroep tegen de uitslag afhandelen

Zorg er zeker voor dat je alles op tijd afhandelt. Zo garandeer je iedereen een vlotte start en vermijd je mogelijke wettelijke gevolgen.

Wil je zeker zijn van je zaak? Reken dan op de starterskit van Securex om alles in goede banen te leiden.

Stel jezelf en je organisatie veilig

Wees zeker van je deadlines met een kalender op maat


Nuttige informatie: oplossingen & gidsen

Om zeker te zijn dat je sociale verkiezingen in 2024 foutloos verlopen, voorzien de experts van Securex heel wat informatie en gidsen. Zo leid je alles in goede banen en weet je zeker dat je vlot de wettelijke bepalingen volgt.

Krijg advies op maat

Wil je graag begeleiding op maat voor de sociale verkiezingen in 2024 en je kalender?