Login
Subsidies en premies

Erkende opleidingen

Vraag premies of subsidies aan

Heel wat van onze opleidingen zijn door de overheid of andere instanties erkend. Een dergelijke erkenning betekent dat u via deze vakorganisaties premies of subsidies kunt aanvragen. Zo wordt het nog interessanter een opleiding te volgen. Ontdek waar u terecht kunt.

Vragen? Contacteer ons
Erkende opleidingen
Instanties die subsidies toekennen Kmo-portefeuille

Erkenningsnummer:
 • Health & Safety opleidingen: DV.O104871 (op naam van Securex Externe dienst)
 • HR-opleidingen: DV.O105864 (op naam van Securex Consult)
Erkende opleidingen:
 • Alle opleidingen in het kader van welzijn en preventie op het werk, HR-opleidingen en Talent & Career opleidingen.
Erkende opleidingen:
 • Alle opleidingen in het kader van welzijn en preventie op het werk.
Meer info: www.kmo-portefeuille.be. Telefoon: 1700 (gratis nr.)

Alimento (IPV) – Voedingsnijverheid
Paritair comité: PC 118, PC 220.

Erkende opleidingen:
 • Bedrijfshulpverlener Basis - Bijscholing - Initiatie - AED
 • Vertrouwenspersoon - Basis en Bijscholing
 • Alcohol en drugbeleid (CA0 100)
 • Rookstopbegeleiding
 • Preventieadviseur Niveau III - Basis en bijscholing
 • Ergonomie voor de beeldschermwerker
 • Sensibilisatie tot het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)
 • Risico’s verminderen aan de hand van correct gebruik van collectieve en persoonlijke
 • beschermingsmiddelen
 • Informatie en sensibilisatie van de hiërarchische lijn: Verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en gedragsturend werken
 • Manueel hanteren van lasten
 • Heffen en tillen en rugpreventie
Meer info: www.alimento.be

Volta (Vormelec)
Paritair comité: PC 149.01

Erkende opleidingen:
 • Alle opleidingen in het kader van welzijn en preventie op het werk
Meer info: www.volta-org.be/nl

FVB – Bouwnijverheid
Paritair comité: PC 124

Erkende opleidingen:
 • Bedrijfshulpverlener Basis
 • Bedrijfshulpverlener Bijscholing
 • Stressbeheer
Meer info: www.constructiv.be

Confederatie Bouw

Erkende opleidingen:
 • Bedrijfshulpverlener Basis
 • Bedrijfshulpverlener Bijscholing
 • Bedrijfshulpverlener Initiatie
 • Op aanvraag
Meer info: www.confederatiebouw.be

Vibam – Antwerpse metaalnijverheid
Paritair comité: PC 209

Erkende opleidingen:
 • Aanvraag per opleiding indienen bij vakvereniging
Meer info: www.vibam.be

IVOC - Mode en confectie
Paritair comité: PC 109, PC 110, PC 215

Erkende opleidingen:
 • Aanvraag per opleiding indienen bij vakvereniging
Meer info: www.ivoc.be

Opleidingsfonds Dienstencheque Vlaanderen
Sector: Dienstencheque ondernemingen.

Erkende opleidingen:
 • Bedrijfshulpverlener Basis – Bijscholing – Initiatie
 • Ergonomie en Veiligheid (1 Gebruik van onderhoudsproducten / 2 Rugsparend werken)
 • Ergonomie en Veiligheid (1 Veiligheid - gebruik chemische agentia, veilig gebruik van
 • een ladder, veilige poetstechnieken, omgaan met elektrische risico’s,... / 2 Rugsparend
 • werken)
Meer info: www.werk.be

Cevora
Paritair comité: PC200

Erkende opleidingen:
 • Aanvraag per opleiding indienen bij vakvereniging
Meer info: www.cevora.be

 
Heeft u vragen over onze erkende opleidingen? Contacteer ons