Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Loonbonus (CAO nr. 90 bis)

Via welke procedure kan de loonbonus ingevoerd worden?

De procedure die gevolgd moet worden hangt af van het al dan niet bestaan van een vakbondsafvaardiging.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Wanneer slechts een deel van de werknemers (bijvoorbeeld wel de bedienden, maar niet de kaderleden) in de onderneming vertegenwoordigd is, zal dus via verschillende procedures gewerkt worden. Dit is echter niet noodzakelijk het geval.  Het is immers mogelijk om het loonbonusplan in te voeren via een collectieve arbeidsovereenkomst wanneer er geen vakbondsafvaardiging bestaat.

Voor werknemers waarvoor een vakbondsafvaardiging bestaat

Wanneer de werknemers voor wie het systeem van de resultaatsgebonden verloning ingevoerd wordt, vertegenwoordigd worden door een vakbondsafvaardiging, moet de loonbonus ingevoerd worden via een op ondernemingsniveau gesloten collectieve arbeidsovereenkomst, volgens de normale regels voor het sluiten van een cao. Deze cao kan zowel voor een bepaalde als voor een onbepaalde duur gesloten worden en moet minstens het plan voor de toekenning van de loonbonus bevatten.

Indien het nieuwe bonusplan de omzetting is van een bestaand bonusplan, moet dit in de CAO vermeld worden en moet dit bestaand bonusplan als bijlage bij de CAO gevoegd worden.

De collectieve arbeidsovereenkomst moet neergelegd worden bij de griffie van de algemene directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg via het model. Opgelet, het model van cao moet verplicht gebruikt worden. 

Voor werknemers waarvoor geen vakbondsafvaardiging bestaat

Wanneer de werknemers voor wie het systeem van de resultaatsgebonden verloning ingevoerd wordt, niet vertegenwoordigd zijn door een vakbondsafvaardiging, dan heeft de werkgever de keuze.  Hij kan opteren om de loonbonus in te voeren:

  • Via een collectieve arbeidsovereenkomst.  Wanneer de werkgever voor deze mogelijkheid kiest, moet hij de procedure volgen die hierboven beschreven werd.
  • Via een toetredingsakte.  Deze toetredingsakte kan voor bepaalde of voor onbepaalde tijd worden vastgesteld.  Het plan voor de toekenning van de loonbonus moet integraal deel uitmaken van de toetredingsakte. Het volstaat dus niet om het eenvoudigweg als bijlage bij de toetredingsakte te voegen.  Ook hiervoor bestaat er een model van toetredingsakte dat verplicht gebruikt moet worden.

 

Alle artikelen over Loonbonus (CAO nr. 90 bis)