Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Loonbonus (CAO nr. 90 bis)

Wettelijke referenties

Dit zijn de belangrijkste wettelijke referenties.

Laatst bijgewerkt op 3 februari 2023
  • Collectieve Arbeidsovereenkomsten nr. 90bis, nr.90/3 en nr. 90/4
  • Wet van 21 december 2007 tot uitvoering van het interprofessioneel akkoord 2007-2008
  • Wet houdende diverse bepalingen (I) van 8 juni 2008
  • Wet houdende diverse bepalingen (I) van 24 juli 2008
  • Wet houdende diverse bepalingen (I) van 29 december 2010
  • Programmawet van 27 december 2012
  • Wet houdende diverse bepalingen van 30 juli 2013
  • Programmawet van 25 december 2017
  • Wet van 28 april 2019 houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van artikel 1, § 1ter, van de wet van 5 april 1955
Alle artikelen over Loonbonus (CAO nr. 90 bis)