Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Verlonen

Huisvesting, verwarming en elektriciteit

U stelt gratis huisvesting, verwarming en/of elektriciteit ter beschikking van uw werknemer? Deze voordelen in natura worden op sociaal en fiscaal vlak op een andere manier geraamd. Houd er ook rekening mee dat deze voordelen een bepaald percentage van het loon niet mogen overschrijden.

Laatst bijgewerkt op 1 oktober 2022

Waardering van het voordeel in natura

 

Op sociaal vlak

Op fiscaal vlak

Gratis levering van verwarming en elektriciteit

Werkelijke waarde

Voor het leidinggevend personeel en de bedrijfsleiders:

  • Verwarming: € 2.130,00
  • Elektriciteit: € 1.060,00

Voor de andere begunstigden:

  • Verwarming: € 960,00
  • Elektriciteit: € 480,00

Kosteloze beschikkingover één enkele kamer(elektriciteit, water en verwarming inbegrepen)

€ 0,74 per dag

€ 0,74 per dag

€ 266,40 per jaar

Andere huisvesting

Huur-
waarde

Terbeschikkingstelling van een gebouwd onroerend goed

Jaarlijks voordeel =

Niet- gemeubeld: geïndexeerd KI x 100/60 x 2

Gemeubeld: geïndexeerd KI x 100/60 x 2 x 5/3

Indexatie coëfficiënt voor 2022: 1.908

 

Beperking van het voordeel in natura

 

Op sociaal vlak

Op fiscaal vlak

Voordeel in natura

Het deel van het loon dat in natura uitbetaald wordt, mag niet meer bedragen dan onderstaand percentage van het totale brutoloon

-

Voor het huispersoneel, de conciërges, leerlingen of stagiairs die volledig bij de werkgever gehuisvest en gevoed worden

50%

-

Voor de terbeschikkingstelling aan de werknemer van een huis, een appartement of meerdere kamers

40%

-

Andere gevallen

20%

-

Alle artikelen over Verlonen