Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Socialezekerheidsbijdragen

Werkbonus

De werkbonus is een korting op de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen van bepaalde werknemers. Dit systeem heeft tot doel werknemers met een laag loon een hoger nettoloon te garanderen, zonder daarbij het brutoloon te verhogen.

Laatst bijgewerkt op 1 juli 2023

Werkbonus vanaf 1 juli 2023

Het bedrag van de persoonlijke socialezekerheidsbijdragen (13,07%) wordt forfaitair als volgt verminderd wanneer het brutoloon van de werknemer zich in bepaalde loonschijven bevindt [1]:

Refertemaandloon S aan 100 % in €

Basisbedrag van de vermindering R in € voor bedienden

Basisbedrag van de vermindering R in € voor arbeiders

< = 2.013,64

262,16

283,13

> 2.013,64 en < = 2.571,45

262,16 – [(0,2579 x (S – 2.013,64)]

283,13 – [(0,2786 x (S – 2.013,64)]

> 2.571,45 en < = 3.082,66

247,31 – [(0,2313 x (S – 2.013,64)]

267,09 – [(0,2498 x (S – 2.013,64)]

> 3.082,66

0

0

Het refertemaandloon S en het basisbedrag van de vermindering R gelden voor voltijdse werknemers met volledige prestaties.

Voor deeltijdse werknemers en/of werknemers met onvolledige prestaties gelden specifieke berekeningsregels.

[1] Bedragen van toepassing vanaf 1 juli 2023 voor de priv√©sector en de openbare sector. Je vindt de toepassingsvoorwaarden voor deze verminderingen in de “Instructies aan de werkgevers” uitgegeven door de RSZ. 

Alle artikelen over Socialezekerheidsbijdragen