Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Sociale bescherming

Leefloon: actuele bedragen

Mensen die onvoldoende bestaansmiddelen hebben en hun sociale rechten uitgeput hebben (bijv. een werkloosheidsuitkering), kunnen onder bepaalde voorwaarden terugvallen op een leefloon van het OCMW.

Laatst bijgewerkt op 1 januari 2023

Het bedrag van het leefloon is afhankelijk van de gezinssituatie van de aanvrager. Er zijn drie mogelijke categorieën:

Familiale toestand Bedrag per maand (€) Bedrag per jaar (€)
Samenwonende (categorie 1) 809,42 9.713,94
Alleenstaande (categorie 2) 1.214,13 14.589,58
Samenwonende met gezinslast (categorie 3) 1.640,83 19.690,01

Iemand is samenwonend wanneer men onder hetzelfde dak woont met een andere persoon waarmee men de belangrijkste uitgaven voor het huishouden deelt, zoals huur en energie. Die andere persoon hoeft niet noodzakelijk de partner te zijn. 

Iemand heeft een gezin ten laste wanneer men minstens één minderjarig, ongehuwd kind ten laste heeft. Als de aanvrager ook een echtgenoot heeft, of een levenspartner met wie men een feitelijk gezin vormt, geldt het bedrag voor hen beiden.

Alle artikelen over Sociale bescherming