Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Vrijstelling sociaal passief eenheidsstatuut: wat betekent dit voor jou?

Raak jij ook in de war door het begrip ‘sociaal passief’? Kun je het niet in de juiste context plaatsen? Dat is niet verwonderlijk want het ene sociaal passief is het andere niet. Er is namelijk een verschil tussen:

  • Sociaal passief in het kader van een reorganisatie
  • Sociaal passief eenheidsstatuut

In deze blog lichten we de twee betekenissen toe.

Laatst bijgewerkt op 24 september 2019 door Els Vanderhaegen

Sociaal passief in het kader van een reorganisatie

Een herstructurering of collectief ontslag kost veel geld aan een onderneming. Bijvoorbeeld voor ontslagvergoedingen en het herplaatsen van werknemers. Een groot deel van die kosten, zoals ontslagvergoedingen, zijn wettelijk verplicht. De raming van de totale wettelijk verplichte kosten noemen we het ‘sociaal passief’. Om mogelijke kosten voor ontslagen op te vangen doet een onderneming er goed aan reserves op te bouwen.

Sociaal passief eenheidsstatuut

Op 1 januari 2014 werd de wet op het eenheidsstatuut (arbeider – bediende) van kracht. Sindsdien gelden voor arbeiders en bedienden dezelfde regels om hun opzegtermijnen te berekenen.

Gevolg voor de werkgevers? Langere opzegtermijnen en dus hogere ontslagkosten. Daarom voorzag de overheid een fiscale vrijstelling voor ondernemingen die een reserve aanleggen om deze kosten te dragen. Dit staat bekend als het ‘sociaal passief eenheidsstatuut’.

Hoe werkt het sociaal passief eenheidsstatuut?

Voor elke werknemer, ongeacht zijn of haar loon, kan je sinds 1 januari 2019 zo’n fiscaal vrijgestelde reserve opbouwen. Enige voorwaarde: de werknemer moet minstens 5 jaar in dienst zijn sinds de invoering van het eenheidsstatuut (1/1/2014).

Het bedrag dat fiscaal wordt vrijgesteld, hangt af van de anciënniteit van de werknemer:

  • Vanaf het 6de dienstjaar sinds het eenheidsstatuut: 3 weken loon per begonnen jaar in het eenheidsstatuut
  • Vanaf het 21ste jaar sinds het eenheidsstatuut: 1 week loon per bijkomend begonnen dienstjaar in het eenheidsstatuut

De berekeningsbasis voor de drie weken loon is begrensd tot 2.600 euro.

  • Tot € 1.500 krijg je 100% of € 1.500 vrijstelling.
  • Voor het bedrag tussen € 1.501 en € 2.600 krijg je 30% of 330 euro vrijstelling.

Een cijfervoorbeeld

Klinkt ingewikkeld? Laten we een voorbeeld nemen.

Stel dat je één werknemer in dienst hebt die momenteel 5 dienstjaren in het eenheidsstatuut heeft gewerkt. Zijn gemiddelde bruto maandloon bedraagt € 3.125. Het maximumbedrag voor het berekenen van het sociaal passief wordt dan € 1.830.

BezoldigingVrijstelling
Tot €1.500€1.500 (100% vrijstelling)
Van €1.501 tot €2.600€330 (30% vrijstelling)
Vanaf €2.6010%

Totaal: €1.830

Voor 2019 is het vrij te stellen bedrag drie weken loon = 3 x (€ 1.830 x 3/13) of € 1.267.

Opgelet: dit bedrag moet gespreid worden over 5 jaar en bedraagt in ons voorbeeld dus € 253,40 per jaar (€ 1.267/ 5j).

Els Vanderhaegen
Legal Coordinator

Els Vanderhaegen werkt sinds 1997 bij Securex. Ze was eerst drie jaar Legal Advisor om vervolgens gedurende 7 jaar de coördinatie van de sectorale cel op zich te nemen. Daarna was Els 3 jaar manager van ‘Legal Information & Know How’ (LIKH). Daar bovenop was ze nog eens 10 jaar manager van de sectorale en fiscale cel. Sinds 2019 is ze de coördinator van de strategische cel.

Haar vrije tijd gaat vooral naar haar gezin. Els houdt ook van een goed boek, een goede film en wandelingen in de natuur.

Els.Vanderhaegen@securex.be
Benieuwd hoeveel jouw sociaal passief eenheidsstatuut bedraagt?

Of vraagt jouw boekhouder het exacte bedrag? We leveren je een rapport waarmee je deze vrijstelling kan bekomen.

Dit zou je ook kunnen interesseren