Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Uw arbeidsreglement: een "verzekering" tegen misverstanden

Als grote of kleine werkgever moet u altijd een arbeidsreglement opstellen zodra u een werknemer tewerkstelt. Deze verplichting geldt ongeacht of de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst dan wel door een alternerende opleidingsovereenkomst, of hij voltijds dan wel deeltijds tewerkgesteld is, enz.

Geplaatst op 27 januari 2021 door Els Vanderhaegen

Maar het arbeidsreglement is meer dan een administratieve verplichting. Met wat goede wil kunt u er een ‘verzekering tegen misverstanden’ in zien. Want het reglement bevat honderden nuttige afspraken over arbeidsroosters, jaarlijkse vakantie, ontslag, …

Het is dus een waardevolle tool voor u, die u veel kopzorgen en dure conflicten/rechtszaken kan besparen. En het goede nieuws is dat Securex u kan helpen bij het uitwerken van deze tool!

Basisdocument: een must in de praktijk...

In onze e-Shop hebben we voor u een gedetailleerd arbeidsreglement opgesteld dat zo duidelijk en volledig mogelijk is. Dat reglement bevat in de eerste plaats alle wettelijk vereiste vermeldingen, maar loopt ook vooruit op andere conflicten die we in de praktijk regelmatig zien.

Hier zijn een paar voorbeelden:

 • Het arbeidsreglement moet de na te leven opzeggingstermijnen vermelden. Ons arbeidsreglement van Securex neemt die opzeggingsregels in detail over. Het beperkt zich niet tot een verwijzing naar de wettelijke bepalingen.
 • In het arbeidsreglement worden de feiten opgesomd die kunnen worden beschouwd als een dringende reden, m.a.w. een reden die de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Ons arbeidsreglement van Securex formuleert hiervoor al een aantal voorstellen.
 • Het arbeidsreglement van Securex bevat gedetailleerde artikelen over vakantie, feestdagen, deeltijdse arbeid, privacy (GDPR), ...

Waar nodig geeft het basisreglement dat we aanbieden ook aanvullende vermeldingen. Een perfect voorbeeld hiervan is de verplichting om binnen 2 werkdagen na het begin van de arbeidsongeschiktheid een medisch getuigschrift te bezorgen aan de werkgever.

... met uitleg voor niet-juristen

Securex stelt ook een praktische gids ter beschikking met uitleg, artikel per artikel, over de inhoud van het arbeidsreglement en de ruimtes die u nog moet invullen. De gids informeert u ook over de procedure die u moet volgen om het arbeidsreglement in te voeren, of nu een ondernemingsraad hebt of niet. U ontvangt de gids gratis bij aankoop van uw arbeidsreglement.

Ook twee andere documenten, nodig in het kader van de procedure tot invoering of wijziging van het arbeidsreglement, worden u gratis meebezorgd: het bericht aan het personeel en het opmerkingenregister.

Nieuwe technologieën en andere specifieke situaties

Het kan nuttig of zelfs nodig zijn om bij uw basisreglement enkele extra specifieke bijlagen te voegen. Als u bijvoorbeeld elektronische maaltijdcheques toekent via het sluiten van een individuele schriftelijke overeenkomst met de betrokken werknemers, dan moet u bepaalde specifieke modaliteiten hiervan opnemen in uw arbeidsreglement.

U kunt aan het arbeidsreglement ook aanvullende bijlagen toevoegen over het gebruik van nieuwe technologieën (internetreglement, reglement voor het gebruik van sociale media, reglement voor bewakingscamera's, enz.) of op het vlak van arbeidsduur (inhaalrust, glijdende werkroosters, enz.).

Dit is de lijst van onze voorgestelde bijlagen:

 • Inhaalrust
 • Glijdende werkroosters
 • Kleine flexibiliteit
 • Variabel voltijds werkrooster
 • Algemene bedingen (uitvoering van de overeenkomst, plaats van tewerkstelling, exclusiviteit, ...)
 • Controlearts
 • Andere schorsingen van de arbeidsovereenkomst (kort verzuim, ...) en medisch onderzoek
 • Tijdskrediet
 • Overuren, nacht- en zondagsarbeid
 • Sociale media
 • Camerabewaking
 • Occasioneel telewerk
 • Hygiëne-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften
 • Te laat komen en ongerechtvaardigde afwezigheid
 • Elektronische ecocheques
 • Elektronische maaltijdcheques
 • Tekens van overtuigingen
 • Beelschermwerk

Uw exemplaar 2021 ligt voor u klaar

U kunt ons basisreglement en alle specifieke bijlagen die u nodig hebt in onze e-shop bestellen.

Geeft u de voorkeur aan een reglement of bedingen op maat? Vraag uw Legal Advisor Securex een offerte voor een versie die perfect inspeelt op de vereisten van de organisatie van uw onderneming. 

Bestel uw basisreglement en alle bijlagen

Els Vanderhaegen
Legal Coordinator

Els Vanderhaegen werkt sinds 1997 bij Securex. Ze was eerst drie jaar Legal Advisor om vervolgens gedurende 7 jaar de coördinatie van de sectorale cel op zich te nemen. Daarna was Els 3 jaar manager van ‘Legal Information & Know How’ (LIKH). Daar bovenop was ze nog eens 10 jaar manager van de sectorale en fiscale cel. Sinds 2019 is ze de coördinator van de strategische cel.

Haar vrije tijd gaat vooral naar haar gezin. Els houdt ook van een goed boek, een goede film en wandelingen in de natuur.

Els.Vanderhaegen@securex.be

Dit zou je ook kunnen interesseren