Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Retentiemanagement

Vijf tips om zelf een retentiestrategie op te zetten

Hoe houd je waardevolle medewerkers aan boord? In tijden van arbeidskrapte is dat dé vraag die je je als werkgever moet stellen. Het gaat hier over retentiemanagement. Over hoe je je bedrijf laat groeien én je medemerkers. In deze blog geven we vijf tips om zelf een effectieve retentiestrategie op touw te zetten.
 

Laatst bijgewerkt op 1 februari 2023 door Frank Vander Sijpe

Wat is retentiemanagement?

Veel kmo’s krijgen hun vacatures amper ingevuld. Deze krapte op de arbeidsmarkt wordt veroorzaakt door de vervroegde uittrede van de talrijke babyboomers én door economische groei na de pandemie. En toch is nieuwe medewerkers aanwerven niet de grootste uitdaging. Wat wel? Je eigen waardevolle medewerkers binden aan je bedrijf. En dan denk je als werkgever maar beter na over een effectief retentiemanagement.

Belangrijkste voorwaarde? Zet in op de betrokkenheid van je medewerkers, op werkgeluk of met andere woorden: op je mensbeleid.

Vijf tips om je retentie te verhogen

Je waardevolle medewerkers aan boord houden vereist actie op diverse HR-domeinen. Met deze vijf tips voorkom je dat medewerkers hun verloopintentie omzetten in actie.

1.    Zorg voor een marktconform verloningspakket

Een aantrekkelijk loon is ook nog altijd een belangrijke buffer tegen vrijwillig verloop. Zeker in tijden van hoge energiefacturen, stijgende inflatie enzovoort. Maar veel medewerkers zijn niet meer tevreden met een klassiek loonpakket. Denk daarom ook eens aan een cafetariaplan. Binnen dit verloningssysteem kiezen medewerkers zelf hun extralegale voordelen naargelang hun behoeften met een flinke boost in motivatie als gevolg.

2.    Investeer in een positieve employee journey

Elke nieuwe medewerker legt als het ware een reis af binnen het bedrijf, de zogenaamde employee journey. En deze verloopt in verschillende fases met telkens andere behoeftes. Het is belangrijk om voldoende oog te hebben voor elke fase van de reis, van onboarding, over talentontwikkeling en welzijn tot exit.

3.    Zet in op autonomie, betrokkenheid en competentie

Volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan, het zogenaamde ABC-model, hebben medewerkers drie universele basisbehoeften: autonomie, betrokkenheid en competentie. Om hun motivatie te voeden, moet je voortdurend inspelen op deze drie behoeften. Hoe? Door hen een bepaalde professionele vrijheid (Autonomie) te gunnen waarbinnen ze werken. Bijvoorbeeld door telewerk in te voeren waar het kan, waardoor je medewerkers hun werk-privébalans beter in evenwicht kunnen houden.

Ook belangrijk is dat je een gevoel van verbondenheid (Betrokkenheid) creëert. Zowel tussen jou en je collega’s maar ook een betrokkenheid met de overkoepelende visie & missie van je onderneming. Zorg ervoor dat je medewerkers zich deel voelen van een groter geheel. Dit draagt bij tot zingeving en betrokkenheid.

Aansluitend op deze zingeving moeten je medewerkers de kans krijgen om hun talenten ten volle te benutten (Competentie). In het ideale scenario matchen hun talenten met de noden van je bedrijf. Maar los hiervan is het essentieel om oog te hebben voor wat hen energie geeft. Welk talent willen ze verder ontplooien? Welke opleidingen kunnen hen hierbij op weg helpen? Hoe zien ze zichzelf evolueren binnen het bedrijf? Pols hiernaar tijdens loopbaangesprekken.

4.    Ontwikkel een visie op loopbanen

Groei binnen een organisatie hoeft niet per se verticaal te zijn. Wil je onthaalmedewerker graag meedraaien in de productie? Geef de nodige kansen om die stap te zetten. Investeer daarom in individuele begeleiding en loopbaancoaching en help zo je medewerkers om grip te krijgen op hun loopbaan, en welke ontwikkelstappen ze kunnen nemen om daar te geraken. Wat brengt dit op voor jou? Door de kennis en vaardigheden van je medewerkers binnen de organisatie optimaal te benutten, hoef je niet op zoek naar andere profielen én houd je een gemotiveerde medewerker aan boord.

5.    Geef zelf het goede voorbeeld

Uiteraard heb je zelf als leidinggevende veel in handen, want weet: ‘Employees don’t leave companies, they leave bosses’. 

Retentiemanagement in het DNA van je organisatie

Wil je je waardevolle medewerkers met je organisatie verbinden, dan kom je met bovenstaande tips al een heel eind. Onthoud vooral dat retentie geen doel op zich is maar het resultaat van een beleid dat start bij het aantrekken van de juiste mensen en rekening houdt met wat er leeft op de werkvloer.

Frank Vander Sijpe
Director HR Trends & Insights Securex

Frank Vander Sijpe is op vandaag actief als Director HR Trends & Insights binnen het team van Marketing Intelligence & Innovation. Hij volgt van nabij een aantal evoluties en trends op de arbeidsmarkt, en de impact ervan op het mensbeleid in organisaties. Het gaat onder andere over thema’s als absenteïsme, stress, personeelsverloop, motivatie en hybride werken. Hij is coauteur van de boeken “Mijn werk maatwerk” en “Personaliseren van werk, mythes en feiten” die handelen over hoe als KMO omgaan met de uitdagingen op de arbeidsmarkt van vandaag.

Je retentiestrategie op een duurzame manier verankeren?

Dit zou je ook kunnen interesseren