Menu
Terug naar homepagina

Ontdek ons opleidingsaanbod

Vind uw opleiding
Doelgroep
Thema
Leervorm

117 opleiding(en)

Bedrijfshulpverlener (EHBO): bijscholing

Als bedrijfshulpverlener moet u alert blijven en ervoor zorgen dat u de handelingen goed in de vingers houdt. Met deze bijscholing op het gebied van EHBO scherpt u uw vaardigheden weer aan en frist u uw basiskennis op.

Initiatiecursus EHBO voor aangeduide personen

Tijdens deze initiatiecursus EHBO leert u de basisprincipes van wondverzorging, reanimatie en AED en levensbedreigende situaties herkennen, zodat u slachtoffers kunt helpen in afwachting van de hulpdiensten.

Automatische Externe Defibrillator (AED) & EHBO - Bijscholing

Met deze cursus voldoet u aan uw verplichte jaarlijkse EHBO-bijscholing en leert u de AED-technieken toepassen. Daarnaast frist u uw EHBO-vaardigheden op tijdens een interactieve sessie met praktische oefeningen rond levensechte noodsituaties.

Leer levensreddend handelen bij kinderen

Voor een kind kan een trap, een pot hete thee, een stopcontact of een plastic zak tot levensbedreigende situaties leiden. Tijdens deze opleiding leert u hoe gevaarlijke situaties voorkomen en juist handelen mocht het toch misgaan.

Rugsparend werken

Deze opleiding leert uw medewerkers de principes van ergonomisch tillen en zitten aan en maakt hen bewust van de fysieke risico’s indien zij dit niet correct doen.

Veiligheid en ergonomie (poetsdienst)

Deze opleiding vormt uw medewerkers van de poetsdienst over veilig werken en een correcte ergonomie. De wisselwerking tussen theorie en praktijk maakt hen bewust van fysieke risico’s en laat hen ervaren dat werken met een juiste houding aangenamer is.

Verplaatsingstechnieken

In de zorgsector maakt tillen deel uit van het dagelijkse takenpakket. Verkeerd tillen kan tot overbelasting van rug leiden. Leer in deze opleiding ergonomisch verantwoord tillen onder leiding van onze ervaren tilcoach.

Train the trainer – Beeldschermwerkcoach

Na deze opleiding met audit kunnen de deelnemers hun collega’s begeleiden bij het ergonomisch inrichten van hun werkpost en kunnen ze de nodige basisrichtlijnen meegeven.

Train the trainer - Zorgsector

Tijdens deze opleiding krijgt u een houdingstraining. U leert verplaatsingstechnieken aan en ontdekt u hoe u collega’s kunt stimuleren rugsparend te werken. Daarna volgt een interne begeleiding met uw eigen uitrusting en hulpmiddelen.

Train the trainer - Rugsparend werken

Deze opleiding leidt uw medewerkers op tot trainer rugsparend werken bij het manueel hanteren van lasten. Deze tilcoaches zijn in staat om zelfstandig hun collega’s bij te sturen en korte opleidingen te geven rond rugsparend werken.

HR for Starters – Volledig traject (Personeelsadministratie & -beheer)

Neemt u personeel aan? Dan wordt u ook HR-verantwoordelijke. Maar u heeft niet altijd voldoende tijd om alle details van rechtspraak en loonbeleid te leren die bij die rol horen. Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Wat is een arbeidsreglement? Welke rec...

HR for Starters - Personeelsadministratie

Neemt u personeel aan? Dan wordt u ook HR-verantwoordelijke. Maar u heeft niet altijd voldoende tijd om alle details van  rechtspraak en loonbeleid te leren die bij die rol horen. Hoe leest u bijvoorbeeld een loonfiche op de juiste manier? Wat is een arbeidsreglement? Welke re...

HR for Starters – Personeelsbeheer

Hoe kunt u succesvol personeel aanwerven? Heel simpel! Definieer de nood om personeel aan te werven, doe onderzoek en selecteer de meest geschikte kandidaat Stel uzelf volgende vragen om efficiënt te rekruteren. Waarom is een goed onthaal belangrijk? Hoe volg ik mijn medewerke...

HR for Experts - Alle aspecten van de loonfiche

De loonfiche is een belangrijk sociaal document. De werknemer moet er bij elke vergoeding één krijgen. Het helpt de werknemer om zijn vergoeding in detail te bekijken en de berekening te begrijpen. Op de loonfiche staan héél wat vermeldingen die niet altijd eenvoudig te begrij...

HR for Experts - Cafetariaplan & mobiliteit

Flexibele verloning zit in de lift. We bieden u mogelijkheden om de koopkracht van uw werknemers te verhogen zonder dat het uw budget negatief beïnvloedt. We helpen u ook om aan de loyaliteit van uw werknemers te bouwen. De inhoud rond mobiliteit is gebaseerd op de recentste b...