Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Aanwerven in 2022? Wat zijn de mogelijke verminderingen?

Tot 31.12.2021, kunnen de werkgevers onbeperkt in de tijd gebruik maken van de RSZ-korting 'Eerste aanwervingn' EN is de hoogte van het bedrag van die RSZ-korting momenteel ook niet beperkt. En daarop kwam kritiek. Daarom heeft de regering nu een akkoord bereikt om, vanaf 2022, het bedrag van de RSZ-korting voor een eerste aanwerving te beperken tot maximaal 4.000 euro per kwartaal.

Geplaatst op 1 december 2021 door Els Vanderhaegen
Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'

Ruim acht op de tien btw-plichtigen in België zijn zelfstandigen die geen medewerkers in dienst hebben. De stap zetten om een eerste werknemer aan te werven, heeft dan ook een prijskaartje.

Een werknemer kost meer dan zijn loon alleen. Bij die basis komen immers nog de verzekeringskosten, het vakantiegeld en uiteraard de befaamde patronale basis RSZ-bijdragen. Dat is tenminste gewoonlijk het geval, want u kunt profiteren van een levenslange vrijstelling van die RSZ-bijdragen. Bovendien ontvangt u elk kwartaal 36,45 euro om de aansluitingskosten bij een erkend sociaal secretariaat te betalen.

Voor wie precies?

De doelgroepvermindering 'Eerste aanwerving' geldt voor iedere ondernemer die zijn eerste werknemer wil aanwerven. De enige voorwaarde is dat hij sinds ten minste een jaar alleen werkt. De sector of de anciënniteit van zijn activiteit zijn niet van belang. Het volstaat dat hij de kwartaalbijdrage bij de RSZ indient.

Ook voor de nieuwe werknemer zijn er zo goed als geen beperkingen. Zo zijn er bijvoorbeeld geen voorwaarden voor de leeftijd, de periode van werkloosheid of het diploma om van deze vrijstelling te kunnen profiteren. Alleen studenten, leerlingen en gelegenheidsmedewerkers zijn uitgesloten.

En de kers op de taart? De vrijstelling is niet gekoppeld aan de naam van een specifieke werknemer. Verlaat uw eerste werknemer dus uw schip? Dat maakt niet uit, want u verliest niets. Het systeem blijft identiek voor al zijn opvolgers.

Wijzigingen op komst?

Het bedrag van de RSZ-korting wordt vanaf het eerste kwartaal van 2022 beperkt tot 4.000 euro per kwartaal. Die beperking geldt zowel voor de werkgevers die vóór 2022 gebruik maakten van de maatregel als voor diegenen die er vanaf 2022 gebruik van zullen maken.

Als werkgever betaalt u ongeveer 25% patronale RSZ-basisbijdragen op het brutoloon van uw werknemer. Nemen we dat percentage als basis, dan moet u vanaf een bruto maandloon van meer dan 5.330 euro toch RSZ-bijdragen betalen voor de eerste werknemer.

We berekenen dit bedrag als volgt: (5.330 x 3) x 0,25 = 15.990 x 0,25 = 3.997,5 euro.

Een voorbeeld kan dit misschien verduidelijken:

U wierf in 2019 een eerste werkneemster met een gespecialiseerde functie aan. U betaalt haar een loon van 6.000 euro bruto per maand. U betaalt haar bijgevolg 18.000 euro bruto per kwartaal.

Als u 25% patronale RSZ-basisbijdragen betaalt, dan zou u normaal per kwartaal 4.500 euro aan de RSZ moeten overmaken. In het laatste kwartaal van 2021 bent u nog voor dat volledige bedrag vrijgesteld. U betaalt dan ook geen basisbijdragen.

Vanaf het eerste kwartaal van 2022 zal u toch 500 euro RSZ-bijdragen moeten betalen. De korting zal immers beperkt worden tot 4.000 euro per kwartaal.

Let op: in een kwartaal waarin u bijvoorbeeld een eindejaarspremie betaalt, zal u meer RSZ-bijdragen moeten betalen. Het bruto kwartaalloon van de werknemer zal immers hoger liggen.

Ook voordelen voor de volgende vijf aanwervingen

Wilt u meer dan één werknemer aanwerven? Of heeft u al een medewerker in dienst? Dan geldt de maatregel ook voor u. Er zijn immers eveneens voordelen voor de volgende vijf aanwervingen. In dat geval gaat het niet meer om vrijstellingen maar om forfaitaire verminderingen op de patronale basisbijdragen, waar u gedurende 13 kwartalen recht op heeft:


Kwartaal 
1 tot 5
Kwartaal 
6 tot 9
Kwartaal 
10 tot 13
Totaal
2e aanwerving 
€ 1.550
€ 1.050
€ 450
€ 13.750
3e tot 6e aanwerving 
€ 1.050
€ 1.050
€ 450
€ 11.250

Heeft u voldoende werk om uw bedrijf te laten groeien? Of wilt u nieuwe competenties in huis halen om u te onderscheiden en/of mee te zijn met het digitale tijdperk? Dan is dé oplossing misschien wel een aanwerving.

Bereken de loonkost van je eerste werknemer

Dankzij onze berekeningstool kan je snel de loonkost van je eerste werknemer inschatten.

Els Vanderhaegen
Legal Coordinator

Els Vanderhaegen werkt sinds 1997 bij Securex. Ze was eerst drie jaar Legal Advisor om vervolgens gedurende 7 jaar de coördinatie van de sectorale cel op zich te nemen. Daarna was Els 3 jaar manager van ‘Legal Information & Know How’ (LIKH). Daar bovenop was ze nog eens 10 jaar manager van de sectorale en fiscale cel. Sinds 2019 is ze de coördinator van de strategische cel.

Haar vrije tijd gaat vooral naar haar gezin. Els houdt ook van een goed boek, een goede film en wandelingen in de natuur.

Els.Vanderhaegen@securex.be

Dit zou je ook kunnen interesseren