Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Een wervingspremie aanbieden?

Is dat fiscaal en sociaal interessant?

Als gevolg van de pandemie en de opeenvolgende lockdowns hebben veel bedrijven het moeilijk om nieuwe collega’s te vinden. Bovendien kan de zoektocht naar de ideale kandidaat heel wat kosten met zich mee brengen. Dus waarom zou u uw personeel niet inschakelen en een wervingspremie aanbieden aan werknemers die voor u een nieuwe werknemer vinden? 

Laatst bijgewerkt op 2 november 2021 door Els Vanderhaegen

Hoe werkt een wervingspremie?

Met het systeem van de wervingspremies kunt u een bepaald bedrag betalen aan een werknemer die een nieuwe medewerker aanbrengt. Het systeem is niet nieuw. Het wordt door werkgevers gebruikt om de ideale werknemer te vinden voor een functie die vaak al lang openstaat, en dat tegen een lagere kostprijs.

Het voordeel van een wervingspremie

De wervingspremie heeft het voordeel dat uw werknemers financieel worden gemotiveerd om u geschikte kandidaten voor te stellen, en dit vaak tegen een veel lagere kostprijs dan een headhunter of een rekruteringskantoor.

De voorwaarden van een wervingspremie

Aan de wervingspremie zijn meestal voorwaarden verbonden, zoals bijvoorbeeld de aanwerving van de sollicitant gedurende een minimumperiode. Bovendien kan het systeem niet voor directieleden worden ingezet, want zij hebben beslissingsbevoegdheid over de aanwerving van nieuwe medewerkers.

Hoeveel fiscale en sociale inhoudingen zijn er op wervingspremie?

De fiscus beschouwt de wervingspremie als beroepsinkomsten omdat de premie haar oorsprong vindt in de arbeidsrelatie. Daarom wordt de premie bij de werknemers van de onderneming belast tegen de progressieve tarieven van de personenbelasting. 

Concreet kan een werknemer met een hoog inkomen tegen het marginale tarief van 50% worden belast op deze premie. De bedrijfsvoorheffing op de wervingspremie kan oplopen tot 53,50%. Op de premie wordt ook een socialezekerheidsbijdrage van 13,07% geheven.

Voorbeeld: Peter

Peter ontvangt een wervingspremie van 2.000 euro, waarmee we een brutobedrag bedoelen.

  • Na aftrek van 13,07% socialezekerheidsbijdragen verkrijgen we een belastbaar bedrag 1.738,60 euro.
  • Hiervan moet nog de bedrijfsvoorheffing worden afgetrokken. Als Peter een hoog inkomen heeft, zal zijn werkgever 53,50% bedrijfsvoorheffing moeten inhouden op dit bedrag, d.w.z. 930,15 euro.
  • Van de 2.000 euro die aanvankelijk door zijn werkgever werd toegekend, zal Peter dus slechts een nettopremie van 808,45 euro ontvangen.

Een voorafgaande beslissing die deuren opent

In het kader van een vraag tot voorafgaande beslissing (ruling) bestempelde de belastingadministratie een wervingspremie als een toevallig voordeel. Niet alleen personeelsleden van de onderneming konden er immers aanspraak op kon maken, maar ook derden. De fiscus was daarom in dat specifieke geval van mening dat de premie als diverse inkomsten moest worden belast.

Indien u zou kunnen aantonen dat de wervingspremie in uw onderneming haar oorzaak buiten de arbeidsrelatie vindt, bv. omdat ze ook openstaat voor personen buiten de onderneming, dan zou de fiscus kunnen oordelen dat ze niet belastbaar is als beroepsinkomsten.

Opgelet, dat betekent niet dat de premie vrijgesteld is van belasting. Ze zal worden bestempeld als diverse inkomsten en belast tegen het gunstiger tarief van 33%. Denk er in dat geval aan om een ruling te vragen!

Els Vanderhaegen
Legal Coordinator

Els Vanderhaegen werkt sinds 1997 bij Securex. Ze was eerst drie jaar Legal Advisor om vervolgens gedurende 7 jaar de coördinatie van de sectorale cel op zich te nemen. Daarna was Els 3 jaar manager van ‘Legal Information & Know How’ (LIKH). Daar bovenop was ze nog eens 10 jaar manager van de sectorale en fiscale cel. Sinds 2019 is ze de coördinator van de strategische cel.

Haar vrije tijd gaat vooral naar haar gezin. Els houdt ook van een goed boek, een goede film en wandelingen in de natuur.

Els.Vanderhaegen@securex.be

Dit zou je ook kunnen interesseren