Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Hoe omgaan met rouwen op het werk?

Van 1 tot 10 oktober vindt de 10-daagse van de geestelijke gezondheid plaats. In deze periode van het jaar worden we herinnerd aan onze mentale gezondheid. En worden er verschillende initiatieven georganiseerd rond dit thema. We worden gestimuleerd om aan onze veerkracht te werken en begeleiding te zoeken wanneer nodig. Taboedoorbrekend.

Geplaatst op 1 oktober 2019

Geestelijke gezondheid van Belgische bevolking verslechtert

Uit de vijfde nationale gezondheidsenquête (2018) blijkt dat de geestelijke gezondheid van de Belgische bevolking (van 15 jaar en ouder) slechter geworden is. Bovendien voelt de Belgische bevolking zich minder goed ten opzichte van 2013. Eén op de drie personen rapporteert psychische problemen die te maken hebben met ‘slecht in hun vel zitten’.

Wat we voelen, nemen we mee naar het werk

Soms is hulp onvoldoende of komt hulp te laat. Suïcide, een daad die inslaat als een bom. Het heeft een impact op meer dan één leven en die impact voel je ook op het werk. Maar hoe ga je daarmee om? Hoe reageer je daarop als werkgever, als team, als individu? Zelfdodingspreventie is geen aangenaam onderwerp, maar wel zinvol om bij stil te staan.

Een zelfdoding in je omgeving meemaken is erg schokkend en vaak moeilijk te plaatsen. Als nabestaande word je overspoeld door heftige emoties en blijf je achter met een hoop vragen. Soms is de reden van de wanhoopsdaad moeilijk te begrijpen. Het rouwproces vergt  tijd en is anders voor iedereen. Mensen reageren allemaal anders  op verlies en hebben andere noden. De een heeft al zijn energie nodig om zich thuis staande te houden en kan zich niet concentreren, de andere heeft net de structuur van het werk nodig om afleiding te vinden.

 

Wat kun je als werkgever doen als een collega overlijdt?

Als werkgever kun je helpen door ruimte te creëren voor het rouwproces van de collega’s.

  • Dat kun je doen door momenten in te lassen waarop het werk even mag wijken. Bijvoorbeeld door een herdenkingsplechtigheid te organiseren om de overledene in alle sereniteit te herdenken.
  • Je voorziet een rouwregister waarin de collega’s een woordje kunnen achterlaten.
  • Of je richt in het bedrijf een herdenkingsplek in met bijvoorbeeld een foto.
  • Het is vooral aanbevolen om op zo’n moment beschikbaar te zijn voor jouw mensen. Dat doe je door open te staan voor dialoog en vragen. Een groepsgesprek of persoonlijk gesprek met de directe collega’s door de leidinggevende of werkgever kan ondersteunend werken.
  • Het kan nuttig zijn om extra emotionele opvang te voorzien: voor het directe team, de directe betrokkenen. Ga na wie nood heeft aan psychologische ondersteuning van een externe preventiedienst of psycholoog. Psychologische begeleiding kan in teamverband en/of individueel georganiseerd worden. Bekijk samen met HR, de vertrouwenspersoon en de externe dienst welke dienstverlening er bestaat voor de betrokkenen.
  • Een Employee Assistance Program (zoals aangeboden door Securex) voorziet ondersteuning in geval van zelfmoordpleging/-poging van een collega (op het werk of niet). Werknemers hebben elk recht op 5 sessies in totaal (in groep en/of individueel) binnen de 3 maanden na deze gebeurtenis.
  • Werknemers kunnen ook terecht op de zelfmoordlijn (1813) en als werkgever kun je terecht bij ‘Werkgroep Verder’ voor tips en een beleid rond rouwen op de werkvloer.

En hoe zit het met jou?

Als je een dierbare moet missen, geef jezelf de ruimte en tijd om dit verlies te verwerken. Het werk verdwijnt vaak naar de achtergrond. Je koestert andere prioriteiten en gedachten waardoor je concentratie afneemt en werken moeilijker wordt. Zowel je werkgever als je collega’s kunnen een belangrijke rol spelen in jouw ondersteuning. Durf te praten met hen en vertel duidelijk hoe je je voelt en wat er in je omgaat. Probeer je verdriet niet te minimaliseren en geef aan waar je nood aan heeft. Mogelijk heb je nood aan verandering in tijdsverdeling, organisatie, … die jou praktische ondersteuning kunnen bieden.

In elk geval, zet in op de veerkracht van jouw werknemers!

Dit zou je ook kunnen interesseren