Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Hoe het brutoloon van uw nieuwe werknemer bepalen?

Loon naar werken wordt weleens gezegd, maar hoeveel dan? Met deze elementen moet rekening worden gehouden wanneer u met uw nieuwkomer onderhandelt over het bedrag van de verloning.

Geplaatst op 3 juni 2020
Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'

De berekening van de loonkost vormt een cruciale stap wanneer u uw eerste werknemer aanwerft. Waarom? Omdat het evenwicht van uw boekhouding en dus de gezondheid van uw bedrijf hier grotendeels van afhangt. De bepaling van het brutoloon van uw nieuwe werknemer mag dan ook niet licht worden opgevat.

Maar wat is het brutoloon precies? In België houdt het brutoloon veel meer in dan louter de vergoeding van de werkuren. Het omvat ook alle extra’s: van extralegale voordelen, overuren en vakantiegeld tot eventuele premies.

Te respecteren wettelijk minimumloon

Welk profiel je toekomstige werknemer ook heeft, zijn of haar salaris moet minstens gelijk zijn aan het wettelijke minimumloon dat werd vastgelegd in de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van uw sector. Werd er geen wettelijk minimumloon bepaald, dan dient u het gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen te respecteren

Alle kandidaten hebben echter geen recht op hetzelfde brutoloon voor een en dezelfde functie. Zo verwachten oudere en meer ervaren werknemers uiteraard meer loon dan hun minder gekwalificeerde en jongere collega’s. Aan u om uit te maken of u het zich kunt permitteren om een specialist in dienst te nemen die al operationeel is, of dat u de voorkeur geeft aan mentoring en interne opleiding om zo de kosten te drukken.

De wet van vraag en aanbod

Een kleine benchmarking dringt zich hoe dan ook op om u een idee te geven. Als u talent wilt aantrekken, moet de brutoverloning van uw nieuwkomer het gemiddelde van de markt weerspiegelen of zelfs overstijgen, gezien de schaarste waarmee heel wat sectoren momenteel geconfronteerd worden.

Sommige kandidaten bevinden zich voortaan in een machtspositie tijdens sollicitatiegesprekken. Het is dus een kwestie van onderhandelen om de concurrentie te overtroeven. Zijn uw middelen beperkt? Geen nood. Een lager brutoloon kan vaak gecompenseerd worden door andere voordelen.

Enkele tips om uw loonkost te verminderen

Probeer uzelf te verkopen tijdens uw sollicitatiegesprekken. Het loon blijft weliswaar een essentieel onderdeel voor de meeste werkzoekenden, maar steeds meer werknemers hechten meer belang aan andere factoren, zoals flexibiliteit of toegang tot bepaalde extralegale voordelen.

Sommige van deze voordelen geven u en uw werknemer bovendien recht op belastingvrijstellingen en vrijstellingen van sociale bijdragen. Resultaat? Een hoger nettoloon voor uw medewerker en een optimale loonkost voor u. Denk bijvoorbeeld aan maaltijdcheques, ecocheques, een salarisbonus of een vergoeding van de verplaatsingskosten van en naar het werk. Een denkoefening die echt de moeite waard is. Wij helpen u dan ook graag bij de berekening ervan.

Bereken meteen je loonkosten

De handige calculator maakt ingewikkelde loonberekeningen gemakkelijk. Je krijgt details over elk onderdeel en ontdekt op enkele minuten hoeveel je medewerker je kost.

Dit zou je ook kunnen interesseren