Menu
Blog Ondernemers

Help, mijn klant is failliet!

Ondernemers | 04 oktober 2018 | Geschreven door Frederik Dhont

De betaling van een factuur afwachten en... dan vernemen dat uw klant failliet is. Er is leuker nieuws dan dat, toch? Maar wist u dat u met enkele maatregelen de kans kan vergroten dat u uw geld terugziet? Misschien is dus nog niet alles verloren

Help, mijn klant is failliet!
Doe aangifte van schuldvorderingVerneemt u dat uw klant failliet is? Dan doet u best snel aangifte van schuldvordering. En wat als u niets verneemt, maar de factuur blijft onbetaald? Dan kan u via de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad te weten komen of er een faillissement werd uitgesproken. Is dat het geval, aarzel dan niet om uw schuldvordering aan te geven.
 
Een aangifte van schuldvordering heeft immers drie belangrijke voordelen:
 
  • U geeft de betaling van uw schuldvordering alle kansen
Door aangifte van schuldvordering te doen, maakt u zich kenbaar bij de curator van het faillissement. Die zal uw schuld opnemen in de totaalschuld van de gefailleerde onderneming, en er rekening mee houden bij de afhandeling van het faillissement. Misschien bent u bevoorrecht schuldeiser (zie verder)? Dan kan u vragen om betaald te worden vóór de ‘gewone schuldeisers’.
 
  • U krijgt een fiscaal attest
Als de curator uw schuldvordering niet kan betalen – d.w.z. omdat de activa van uw gefailleerde klant te weinig opbrachten – zal de curator u een fiscaal attest bezorgen. Hiermee kunt u uw schuldvordering fiscaal in aftrek brengen, zodat u niet “twee keer verlies” lijdt door de onbetaalde factuur.
 
  • U kan reeds betaalde btw recupereren
Uw facturen vermelden onder meer de btw die uw klant moet betalen. Deze btw moet u vervolgens doorstorten aan de btw-administratie, zelfs al hebt u nog geen euro ontvangen van uw klant. Om die situatie recht te trekken, telkens een gefailleerde klant zijn facturen niet betaalt, laat de wet toe dat u de betaalde btw terugvordert van de staat.
 
Tip : u kan online aangifte van schuldvordering doen via het platform van het Centraal Register voor Solvabiliteit.
 
Neem deel aan de samenloop van schuldeisers
Na de faillietverklaring moet de curator de volledige bezittingen van de gefailleerde onderneming verkopen. De curator zal de opbrengst van die activa vervolgens verdelen over de verschillende schuldeisers. In juridische termen zegt men dat de schuldeisers in ‘samenloop’ komen. Een schuldeiser die haar vordering niet aangeeft, zal niet voorkomen in de lijst van schuldeisers die deelnemen aan die samenloop.
 
Sommige schuldeisers zullen bij voorrang betaald worden, omdat zij bepaalde voorrechten genieten. Denk aan de verhuurder van een onroerend goed, die als eerste wordt betaald met de opbrengsten van de verkochte inboedel van de verhuurde ruimten. Ook socialezekerheidsinstellingen, zoals de RSZ, hebben bepaalde voorrechten. De curator kan u hierover meer info geven wanneer hij uw aangifte van schuldvordering heeft ontvangen.

Bescherm uzelf voor de toekomstHet faillissement van een klant is vaak destabiliserend en moeilijk te beheren. Om dit risico in de toekomst te beperken, kan uw onderneming enkele best practices invoeren. Deze drie preventieve maatregelen zijn echte aanraders:
 
  • Onderzoek de solvabiliteit van uw klant
Sommige ondernemingen gaan op eigen initiatief mogelijke klanten selecteren en contacteren. Bij andere bedrijven is zulke ‘prospectie’ minder de gewoonte en zal de klant meestal zelf het eerste contact leggen. Hoe het ook zij, in beide gevallen doet u er goed aan om de solvabiliteit van de klant te controleren vooraleer u (opnieuw) zaken gaat doen.
 
Als uw klanten en prospecten rechtspersonen zijn, kan u hen opzoeken in de balanscentrale van de Nationale Bank van België. Mogelijks ziet u dat de laatste jaarrekeningen niet correct verschenen zijn, of dat het slecht gesteld is met het eigen vermogen van uw klant. Die twee indicatoren moeten voor u een knipperlicht zijn dat er een risico op insolventie bestaat.
 
Lees ook : « Mijn klant betaalt niet : een 3-stappenplan »
 
  • Denk aan een eigendomsvoorbehoud
Ook goed nadenken over uw contractvoorwaarden is een manier om uw zaak te beschermen tegen onbetaalde facturen. Dé klassieker is een clausule van eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden. Die heeft als gevolg dat u voorlopig eigenaar blijft van alle goederen die u verkocht geleverd hebt, tot de dag dat uw klant de bijhorende factuur heeft voldaan.
 
Lees verder : « Algemene voorwaarden, een must ? »
 
  • Vraag garanties van de zaakvoerder
Tot slot, als u nattigheid voelt of als u de maximale voorzorgen wil nemen, kan u vragen dat de zaakvoerder belooft om zich borg te stellen. Dat wil zeggen dat, wanneer uw klant achterblijft met betalingen, u de zaakvoerder van het bedrijf persoonlijk kan aanspreken om de openstaande facturen te betalen. Het is aangeraden om die belofte ook te gieten in een schriftelijk contract, dat voldoet aan alle wettelijke voorwaarden voor persoonlijke borgstellingen.
 
In het kort:
  • Doe aangifte van uw schuldvordering via https://www.regsol.be/
  • Onderzoek de solvabiliteit vooraleer u zaken doet met klanten
  • Schrijf waterdichte algemene voorwaarden om uw onderneming te beschermen
  • Vraag eventueel bijkomende waarborgen
1 Reactie(s) Verberg/toon commentaren
Gilbert De Keyser 28 okt 2018

Commercieel kan je in de huidige conjunctuur niet te veeleisend zijn qua rechtstreekse vragen aan de potentiële klant. Nochtans is informatie inzake solvabiliteit en betaalgedrag uiterst belangrijk.
Je accountant heeft vele kanalen om deze info te verzamelen. Nooit waterdicht want informatie is snel verouderd. Maar toch, wanneer er knipperlichten zijn die op ernstige problemen wijzen ben je beter af zonder die klant.