Login
Publicaties

[Ebook] Herstructurering: pistes om de kosten te verlagen

Uw praktische gids
eBook  | 01 maart 2021

Een herstructurering volgt meestal, maar niet altijd, op financiële moeilijkheden waarmee uw bedrijf te kampen heeft. Uw bedrijf kan ook beslissen zijn activiteiten uit te breiden, te verhuizen of te fuseren met een ander bedrijf. Er zijn dus verschillende scenario's mogelijk.
Om uw herstructurering in goede banen te leiden, nemen we in deze gids de belangrijkste aspecten ervan onder de loep, en meer bepaald de verschillende juridische aandachtspunten.

[Ebook] Herstructurering: pistes om de kosten te verlagen
In dit Ebook, vindt u meer informatie over:
  • Hoe herstructureren volgens de regels? 
  • Hoe de kosten voor het bedrijf beperken? 
  • Meervoudig of collectief ontslag: wat is het verschil?
  • Wat zijn de verplichtingen bij een definitieve stopzetting of wanneer een deel van mijn bedrijf sluit?
  • Hoe herstructureringen doorvoeren zonder banen te schrappen?
  • ...
Download het Ebook