Login
Service & contact Lex4You
Login
eBook

Herstructurering: pistes om de kosten te verlagen

Een herstructurering volgt meestal, maar niet altijd, op financiële moeilijkheden waarmee uw bedrijf te kampen heeft. Uw bedrijf kan ook beslissen zijn activiteiten uit te breiden, te verhuizen of te fuseren met een ander bedrijf. Er zijn dus verschillende scenario's mogelijk.

In dit Ebook, vindt u meer informatie over:

  • Hoe herstructureren volgens de regels? 
  • Hoe de kosten voor het bedrijf beperken? 
  • Meervoudig of collectief ontslag: wat is het verschil?
  • Wat zijn de verplichtingen bij een definitieve stopzetting of wanneer een deel van mijn bedrijf sluit?
  • Hoe herstructureringen doorvoeren zonder banen te schrappen?
  • ...