Login
Service Contact Lex4You
Login

Wat na de sociale verkiezingen?

Na dag Y: 4 cruciale momenten

Na de stemming bij je sociale verkiezingen, is er nog heel wat te doen voor jou als werkgever. Ontdek hier wat er na de sociale verkiezingen nog allemaal op de planning staat en hoe je alles in goede banen leidt.

Kies een oplossing op maat

Sociale verkiezingen correct afronden

 • Sluit de verkiezingsdag af
 • Verwerk de stemresultaten
 • Maak de uitslag bekend
 • Volg de juiste juridische stappen bij beroep
 • Installeer de ondernemingsraad of het comité


Dag Y +1: sluit de kiesverrichtingen af

Je hebt er als werkgever al een hele weg opzitten, maar de dag na de sociale verkiezingen start er een nieuwe strak gereglementeerde procedure.

De verkiezingsdag is dag Y, dus is dag Y + 1 dag na de verkiezingen. Dan krijg je alle documenten van de voorzitter(s) die de stemming overzag(en) in een verzegelde omslag.

Belangrijk: je moet deze documenten tot 25 dagen na de verkiezingen bewaren.

Wanneer iemand beroep aantekent tegen de uitslag van de verkiezingen, moet je ze aan de arbeidsrechtbank overhandigen. Tekende er na 25 dagen niemand beroep aan? Dan moet je de documenten niet meer bijhouden.

Dag Y +2: uitslagen aanplakken

Op dag Y +2 plak je de uitslag van de verkiezingen en de samenstelling van de ondernemingsraad (OR) en het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW) aan. Met andere woorden, op dag 2 na de verkiezingen maak je de uitslag bekend zodat iedereen ze gemakkelijk kan raadplegen.

Nog een paar praktische zaken:

 • Je plakt het bericht aan op dezelfde plaats van de bekendmaking van dag X.
 • Heb je de info van dag X niet aangeplakt, maar elektronisch verstuurd? Dan plak je de uitslag en de samenstelling aan op de plaats waar je de aanplakking zou gedaan hebben.
 • Laat het bericht tot 86 dagen na de verkiezing staan of hangen.

Wanneer je de samenstelling van de OR of het CPBW bekendmaakt, vermeld je ook meteen de werkgeversvertegenwoordigers en hun vervangers. Deze vertegenwoordigers mag je als werkgever zelf aanduiden. Je kiest ze uit de werknemers met een leidinggevende functie in je onderneming.

Rond sociale verkiezingen succesvol af

Download onze starterskit met handige documenten


Dag Y +15: wat bij beroep tegen de verkiezingsuitslag?

Verliepen de sociale verkiezingen zonder problemen? Dan installeer je de OR of het CPBW binnen de 30 dagen na het aflopen van de beroepsperiode (op Y +15). Dat doe je dus binnen de 45 dagen na de verkiezingsdag.

Waren er toch enkele problemen voorafgaand aan of tijdens het stemmen? Dan kunnen alle betrokken partijen beroep aantekenen:

 • Jij als werkgever
 • Werknemers
 • Betrokken vakbonden of organisaties van kaderleden

De beroepsprocedure bij sociale verkiezingen

Beroep aantekenen bij de arbeidsrechtbank moet ten laatste 15 dagen na de verkiezingen. Afhankelijk van de omstandigheden, kan het beroep bestaan uit een verzoek om:

 • De verkiezingsuitslag te corrigeren
 • De procedure volledig of gedeeltelijk te vernietigen
 • De beslissing tevernietigen waarbij de procedure werd stopgezet

Na het indienen heeft de arbeidsrechtbank tot 69 dagen na het stemmen (Y +69) de tijd om zich over de zaak uit te spreken.

De procedure bij hoger beroep

Blijft het conflict aanslepen na de uitspraak van de arbeidsrechtbank? Dan kan elke partij hoger beroep aantekenen bij het arbeidshof. Dat hoger beroep verloopt zo:

 • Dat beroep moet ten laatste 84 dagen na de verkiezingen ingediend zijn.
 • Het arbeidshof doet ten laatste 144 dagen na de verkiezingen een definitieve uitspraak.
 • Eenmaal er een definitieve uitspraak is, heb je 30 dagen de tijd om de nieuwe OR en het CPBW te installeren.
Organiseer vlot sociale verkiezingen

Onze starterskit met juridisch correcte modeldocumenten zet je op weg


Dag Y +45: ondernemingsraad of comité installeren

In de meeste gevallen, wanneer er niemand beroep aantekent, heb je 45 dagen na de sociale verkiezingen om de OR of het CPBW te installeren.

Om je te verzekeren van een vlotte en doeltreffende werking van de OR en het CPBW, bereid je de installatievergadering grondig voor.

Er komt heel wat kijken bij die eerste vergadering. Zo moet je:

 • De voorzitter en secretaris aanduiden
 • Het huishoudelijk reglement bevestigen
 • Afspraken over toekomstige vergaderingen vastleggen

Download hier een starterskit met alle documentatie

Hieronder overlopen we de volgende stappen, maar misschien heb je al een huishoudelijk reglement voor de OR of CPBW? Ga dan na of je daarin regels hebt vastgelegd over de organisatie van de installatievergadering. In dat geval volg je best de regels van je eigen reglement.

Installatievergadering OR

Werd er tijdens de sociale verkiezingen een ondernemingsraad verkozen in je onderneming? Dan stel je tijdens de eerste vergadering een voorzitter en secretaris aan:

 • De voorzitter is het hoofd van de onderneming of een gemachtigde vertegenwoordiger. De voorzitter zit de vergaderingen voor en leidt de debatten in goede banen.
 • De secretaris komt uit de werknemersvertegenwoordigers. De secretaris staat de voorzitter bij in de uitvoering van diens taken. Meestal stelt de secretaris de notulen van de vergadering op.

Tijdens de eerste vergadering bekrachtigt de raad meestal ook een reglement om de eigen werking vast te leggen. Zo’n huishoudelijk reglement zorgt dat de raad efficiënt werkt.

Installatievergadering CPBW

Ook het comité voor preventie en bescherming op het werk stelt een voorzitter en secretaris aan:

 • Net als bij een OR is het ondernemingshoofd of een gemachtigde vertegenwoordiger voorzitter van het comité. Het takenpakket is ook gelijk aan dat van een voorzitter in de OR.
 • Bij een CPBW is de secretaris geen werknemersvertegenwoordiger. Het is de interne preventieadviseur die de rol van secretaris op zich neemt, omdat het comité zich vooral buigt over het welzijn van je werknemers.

Zorg ook bij het comité voor duidelijke regels en afspraken. Een huishoudelijk reglement is ook hier van grote waarde.

Juridische documenten

Sociale verkiezingen afhandelen is even belangrijk als ze correct organiseren. Daarom staan onze experten ook hier voor jou klaar, zodat je de juiste stappen volgt, maar ook met de juiste documenten werkt.

In de handige starterskit van Securex krijg je alle documenten om na dag Y de sociale verkiezingen vlot en correct te verwerken. Je krijgt onder andere:

 • De uitnodiging voor de eerste vergadering van de OR en/of CPBW
 • Het huishoudelijk reglement
 • De oproepingsbrieven
 • Het proces-verbaal

Maar ook voorbeelden voor de aanwijzing van plaatsvervangende leden, registratie van processen-verbaal, en meer. Alles wat je mogelijk nodig hebt om de vergaderingen vlot en correct te organiseren.

Correct sociale verkiezingen organiseren

Onze modeldocumenten helpen je op weg

Organiseer sociale verkiezingen zonder zorgen

Onze experts staan voor je klaar

Dit zou je ook kunnen interesseren: