Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

HR Analytics: het nieuwe goud voor HR-managers

“Data is the new oil”, zei de Britse wiskundige Clive Humby. Ze helpen je om betere beslissingen te nemen, risico’s te beperken, sneller en gerichter in te spelen op veranderingen. Zo win je kostbare tijd. Zeker als het gaat over human resources.

Laatst bijgewerkt op 21 april 2020 door Kevin Graulus

Meerwaarde HR-data analyses voor je bedrijf

 • Strategische beslissingen vergemakkelijken
 • Problemen anticiperen en opportuniteiten ontdekken
 • Je HR-beleid met dat van de concurrenten vergelijken
 • Je HR-beleid evalueren
 • Verbanden leggen tussen je HR-data
 • Tijd winnen dankzij centralisatie van je HR-gegevens

Strategische beslissingen vergemakkelijken

HR Analytics stellen HR-managers, CFO’s en CEO’s in staat beter te begrijpen welke factoren hun HR-beleid beïnvloeden. Op basis van die gegevens kunnen ze nog betere beslissingen nemen.

Strategische beslissingen worden namelijk onderbouwd door concrete data. Deze data dragen bij tot het behalen van de targets van het bedrijf. Ze geven een antwoord op vragen als:

 • Wat is er gebeurd?
 • Wat ligt aan de oorzaak van dit probleem en hoe kun je dit aanpakken?
 • Wat zijn de HR-tendensen en hoe kun je hierop anticiperen?

Om meer kandidaten aan te trekken bijvoorbeeld, denk je er misschien aan de loonschalen van de functies in jouw onderneming te verhogen. Maar wat als uit benchmarking blijkt dat die marktconform zijn? Dan moet je de oorzaak ergens anders zoeken. Gevolg? Je moet jouw beleidskeuzes aanpassen.

Problemen anticiperen en opportuniteiten ontdekken

Niet alleen het onderzoeken van trends, maar ook het opstellen van voorspellende modellen op basis van je HR-data helpt je om bepaalde problemen beter te begrijpen en te beheren.  

Deze modellen, gebaseerd op jouw historiek en transactionele gegevens, maken het jou mogelijk:

 • Te anticiperen op marktevoluties en hierop te reageren
 • Opportuniteiten te identificeren
 • Passende maatregelen te nemen om de resultaten van je HR-strategie te optimaliseren en zo je concurrentiekracht te versterken

Jouw HR-beleid met dat van de concurrenten vergelijken

Bij een HR-analyse zijn je interne data de voornaamste gegevensbron. Logisch, want deze informatie is eenvoudig beschikbaar. Maar deze inzichten worden pas echt interessant als je ze met de gegevens van de markt vergelijkt. Op die manier sluit je elke vorm van subjectiviteit uit. En dat betekent dat je je ten opzichte van jouw concurrenten kunt positioneren.

Jouw troeven?

 • Je detecteert welke strategieën je concurrenten hanteren.
 • Je ontdekt je respectieve sterktes en zwaktes.
 • Je bepaalt je voordeel ten opzichte van de concurrentie.
 • Je ontdekt nieuwe opportuniteiten.

Je beschikt dus over alle nodige informatie om je prioriteiten te bepalen en jouw HR-beleid op efficiënte wijze te optimaliseren!

Jouw HR-beleid evalueren

HR-analyses stellen je in staat de efficiëntie van al je HR-processen te meten. Toch kun je je ook perfect tot één specifieke problematiek beperken. Zo kun je zich bijvoorbeeld focussen op een specifiek departement, bedrijfstak of vestiging, of zelfs één enkele werknemer.

Verbanden leggen tussen jouw HR-data

Bij de overgrote meerderheid van de ondernemingen blijven de HR-analyses eerder beperkt. Vaak wordt hierbij alleen rekening gehouden met voltijdse werknemers of met het personeelsverloop.

Toch biedt een grondige analyse van jouw HR-data jou een goudmijn aan nuttige informatie om je HR-strategie te optimaliseren: van het talentmanagement over de personeelsadministratie tot je absenteïsmebeleid. Door verbanden tussen je gegevens te leggen, zul je onder meer een antwoord kunnen geven op volgende vragen:

 • Hoeveel bedraagt je totale loonkost? Welk bedrag gaat naar afwezigheden? En hoeveel kosten de overuren van je personeel?
 • Ligt het absenteïsme in je onderneming hoger dan het marktgemiddelde? Zijn er misschien bepaalde groepen werknemers die vaker afwezig zijn?
 • Welke extralegale voordelen genieten je werknemers? Heeft je loonbeleid een positieve invloed op de aanwerving van nieuwe talenten, het personeelsverloop of het absenteïsme?

Tijd winnen dankzij centralisatie van jouw HR-gegevens

Je HR-data verzamelen, verwerken, met elkaar linken en visualiseren in diverse tools neemt enorm veel tijd in beslag. Tijd die je ongetwijfeld liever zou besteden aan je personeelsbeheer en de optimalisering van je HR-beleid. Door al je HR-data in één enkele tool te integreren, zul je niet alleen interessante onderlinge verbanden ontdekken, maar vooral ook tijd winnen, efficiënter werken en betere beslissingen nemen.

Kevin Graulus
People Analytics Expert

Kevin Graulus is binnen het HR-departement vaan Securex verantwoordelijk voor het uitwerken van een People Analytics beleid met oog op het behalen van de organisatiemissie. Hij verbindt belangrijke HR thema’s zoals rekrutering & selectie, performance, leiderschap, erkenning & beloning, personeelsverloop en het welzijn van de medewerkers zodoende nieuwe inzichten te kunnen delen met het management over de stuurmogelijkheden waarmee de strategie gerealiseerd kan worden. Kevin werkt mee aan het opzetten van een Total Workforce-beleid en waakt eveneens op een veilig en kwaliteitsvol beheer van de gegevens van ons personeel.

Kevin.Graulus@securex.be
Zelf starten met HR-analytics? Dat kan met poweHR reporting!

Dit zou je ook kunnen interesseren