Menu
Blog Werkgevers

HR Analytics: het nieuwe goud voor HR-managers

Werkgevers | 21 april 2020 | Geschreven door Kevin Graulus

“Data is the new oil”, zei de Britse wiskundige Clive Humby. Ze helpen u om betere beslissingen te nemen, risico’s te beperken, sneller en gerichter in te spelen op veranderingen. Zo wint u kostbare tijd. Zeker als het gaat over human resources.

HR Analytics: het nieuwe goud voor HR-managers

Welke meerwaarde bieden HR-data analyses voor uw bedrijf?

 

Met HR-data kunt u:

Strategische beslissingen vergemakkelijken

HR Analytics stellen HR-managers, CFO’s en CEO’s in staat beter te begrijpen welke factoren hun HR-beleid beïnvloeden. Op basis van die gegevens kunnen ze nog betere beslissingen nemen.

Strategische beslissingen worden namelijk onderbouwd door concrete data. Deze data dragen bij tot het behalen van de targets van het bedrijf. Ze geven een antwoord op vragen als:

 • Wat is er gebeurd?
 • Wat ligt aan de oorzaak van dit probleem en hoe kunt u dit aanpakken?
 • Wat zijn de HR-tendensen en hoe kunt u hierop anticiperen?

Om meer kandidaten aan te trekken bijvoorbeeld, denkt u er misschien aan de loonschalen van de functies in uw onderneming te verhogen. Maar wat als uit benchmarking blijkt dat die marktconform zijn? Dan moet u de oorzaak ergens anders zoeken. Gevolg? U moet uw beleidskeuzes aanpassen.

Problemen anticiperen en opportuniteiten ontdekken

Niet alleen het onderzoeken van trends, maar ook het opstellen van voorspellende modellen op basis van uw HR-data helpt u om bepaalde problemen beter te begrijpen en te beheren.  

Deze modellen, gebaseerd op uw historiek en transactionele gegevens, maken het u mogelijk:

 • Te anticiperen op marktevoluties en hierop te reageren
 • Opportuniteiten te identificeren
 • Passende maatregelen te nemen om de resultaten van uw HR-strategie te optimaliseren en zo uw concurrentiekracht te versterken

Uw HR-beleid met dat van de concurrenten vergelijken

Bij een HR-analyse zijn uw interne data de voornaamste gegevensbron. Logisch, want deze informatie is eenvoudig beschikbaar. Maar deze inzichten worden pas echt interessant als u ze met de gegevens van de markt vergelijkt. Op die manier sluit u elke vorm van subjectiviteit uit. En dat betekent dat u zich ten opzichte van uw concurrenten kunt positioneren.

Uw troeven?

 • U detecteert welke strategieën uw concurrenten hanteren.
 • U ontdekt uw respectieve sterktes en zwaktes.
 • U bepaalt uw voordeel ten opzichte van de concurrentie.
 • U ontdekt nieuwe opportuniteiten.

U beschikt dus over alle nodige informatie om uw prioriteiten te bepalen en uw HR-beleid op efficiënte wijze te optimaliseren!

Uw HR-beleid evalueren

HR-analyses stellen u in staat de efficiëntie van al uw HR-processen te meten. Toch kunt u zich ook perfect tot één specifieke problematiek beperken. Zo kunt u zich bijvoorbeeld focussen op een specifiek departement, bedrijfstak of vestiging, of zelfs één enkele werknemer.

Verbanden leggen tussen uw HR-data

Bij de overgrote meerderheid van de ondernemingen blijven de HR-analyses eerder beperkt. Vaak wordt hierbij alleen rekening gehouden met voltijdse werknemers of met het personeelsverloop.

Toch biedt een grondige analyse van uw HR-data u een goudmijn aan nuttige informatie om uw HR-strategie te optimaliseren: van het talentmanagement over de personeelsadministratie tot uw absenteïsmebeleid. Door verbanden tussen uw gegevens te leggen, zult u onder meer een antwoord kunnen geven op volgende vragen:

 • Hoeveel bedraagt uw totale loonkost? Welk bedrag gaat naar afwezigheden? En hoeveel kosten de overuren van uw personeel?
 • Ligt het absenteïsme in uw onderneming hoger dan het marktgemiddelde? Zijn er misschien bepaalde groepen werknemers die vaker afwezig zijn?
 • Welke extralegale voordelen genieten uw werknemers? Heeft uw loonbeleid een positieve invloed op de aanwerving van nieuwe talenten, het personeelsverloop of het absenteïsme?

Tijd winnen dankzij centralisatie van uw HR-gegevens

Uw HR-data verzamelen, verwerken, met elkaar linken en visualiseren in diverse tools neemt enorm veel tijd in beslag. Tijd die u ongetwijfeld liever zou besteden aan uw personeelsbeheer en de optimalisering van uw HR-beleid. Door al uw HR-data in één enkele tool te integreren, zult u niet alleen interessante onderlinge verbanden ontdekken, maar vooral ook tijd winnen, efficiënter werken en betere beslissingen nemen.

Zelf starten met HR-analytics? Dat kan met poweHR reporting! Ontdek, op anderhalve minuut tijd, alle mogelijkheden van poweHR reporting!Vragen? Contacteer ons!