Login
Blog Werkgevers

Mobiliteit wordt prioriteit, ook bij kmo’s

Werkgevers | 08 september 2021 | Geschreven door Frank Vander Sijpe

Door verplicht thuiswerk stond mobiliteit de voorbije maanden minder hoog op de agenda bij veel kmo’s. Zo blijkt uit  onze recente bevraging bij Belgische bedrijfsleiders en hr-verantwoordelijken. Terwijl net nu een flexibel mobiliteitspakket belangrijk is voor bedrijven.

Mobiliteit wordt prioriteit, ook bij kmo’s

Nood aan flexibele mobiliteit…

Het hybride en flexibel werken – sinds de coronacrisis niet meer weg te denken – vragen om een future proof mobiliteitsstrategie, ook binnen kmo’s. Waar ondernemingen tot voor kort vooral medewerkers uit de directe omgeving aantrokken, maakt hybride werken het mogelijk om ook werknemers uit de gebruikelijke actieradius van een bedrijf aan te nemen. Een must om de krapte op de arbeidsmarkt op te vangen.
Het vele thuiswerken stelde dan weer het nut van een voor de deur geparkeerde bedrijfswagen in vraag, én de mobiliteitsbehoefte van veel werknemers verandert.

Ook in het kader van employer branding is een mobiliteitsplan interessant. Willen kmo’s aantrekkelijk blijven als werkgever, dan mogen ze de boot hier niet missen. Steeds vaker vormt een flexibel mobiliteitspakket een belangrijk deel van het loon en de voordelen van werknemers. Daarin behoudt de bedrijfswagen weliswaar zijn eerste plek, niet alleen omwille van het gunstig fiscaal regime, ook de administratieve eenvoud speelt een grote rol. Maar de laatste tijd winnen andere mobiliteitskeuzes aan populariteit zoals fietsleasing, kilometervergoedingen, derdebetalersovereenkomsten of een mobiliteitsbudget.


…en een flexibel mobiliteitsbeleid

De klassieke en uniforme mobiliteitsoplossingen volstaan vaak niet meer en moeten plaats maken voor maatwerk, waarbij een mobiliteitsbudget werknemers de mogelijkheid biedt om beslissingen te nemen in functie van hun actuele behoefte, en die ook regelmatig opnieuw te herzien. In een competitief en geoptimaliseerd loonbeleid – zoals een cafetariaplan – kan mobiliteit een variabel onderdeel worden van het loonpakket.

In de samenstelling van een pakket aan mobiliteitsoplossingen is het van belang dat de aangeboden keuzes finaal qua kosten evenwichtig en budgetneutraal zijn.
 
Een flexibel mobiliteitsbeleid is niet alleen weggelegd voor grote bedrijven. Om mobiliteitskeuzes op maat van iedere werknemer te kunnen aanbieden – en het beheer en de administratie te vergemakkelijken, zijn er handige tools op de markt. Zo biedt Mbrella haar klanten een digitaal hr-platform dat hr-managers en bedrijfsleiders door het mobiliteitsaanbod gidst.
 
Amaury Gerard, CEO Mbrella: “Wij zijn ervan overtuigd dat het opmaken van een flexibel mobiliteitsbeleid niet alleen weggelegd is voor de grote spelers. Ook kmo’s moeten toegang krijgen tot het mobiliteits-ecosysteem.  Met Mbrella willen we de drempel voor hen verlagen, en staat eenvoud centraal.”
 

Duurzame mobiliteit

De bedrijfswagen is niet altijd de beste oplossing voor de verplaatsingen van uw werknemers. Daarom is het belangrijk na te denken over duurzame of zachte mobiliteit.

Ontdek uw opties