Login
Service Contact Lex4You
Login
E-Learning

Health & SafetyTV - Besloten ruimten

Een besef van de risico’s voorkomt ongevallen

Elk jaar sterven mensen bij ongevallen in besloten ruimten. Zij waren zich onvoldoende bewust van de risico’s en hadden onvoldoende of niet de juiste preventiemaatregelen genomen. Deze opleidingsvideo helpt de risico’s in besloten ruimten in te schatten en ongevallen te voorkomen.

Schrijf je in!

Waarom deze opleidingsvideo?

 • Eenvoudige methode die voor iedereen toegankelijk is
 • Deelnemers kiezen zelf waar en wanneer ze de video bekijken
 • Combinatie van woord en beeld laat de boodschap maximaal doordringen
 • Aandacht voor preventiemaatregelen de gevolgen van ongewenst gedrag
 • Individuele follow-up van de deelnemers

Programma

Deze video bevat theoretische elementen om de risico’s te kunnen inschatten en procedures en tests om veilig te werk te gaan. Volgende punten komen aan bod:

 • Besloten ruimten
 • De werkvergunning
 • Risico’s van besloten ruimten:
 • Zuurstofarme atmosferen
 • Ontvlambare atmosferen
 • Toxische atmosferen
 • Risico’s van de omgeving
 • Procedures voor veilig werken
 • Atmosfeertesten
 • Ventilatie
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Ademhalingsmaskers

Binnen de 2 weken na de inschrijving ontvangt de cursist een link naar de opleidingsvideo. De cursist heeft dan 30 dagen om de opleiding te volgen.

Wilt u een groot aantal deelnemers inschrijven, contacteer ons via academy@securex.be.

Deze opleidingsvideo bestaat ook in het Frans en in het Engels. 

Voorkennis

Voor deze opleiding is geen voorkennis vereist.


Preview


Komende sessies

E-learning 30 dec 2023 32,00 Vrij van BTW Adres
E-Learning - - E-learning
op 31 dec 2023 – 0:00 tot 0:30