Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Praktische vragen

Wat is de invloed van een verlof zonder wedde op het tijdskrediet?

De werknemer die een deeltijds (1/2 of 1/5) tijdskrediet wenst op te nemen, moet aan een tewerkstellingsvoorwaarde voldoen.

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2023

Tewerkstellingsvoorwaarde

De tewerkstellingsvoorwaarde stelt dat:

  • De werknemer die een halftijds tijdskrediet (algemeen stelsel of eindeloopbaan) wil opnemen, gedurende de 12 of 24 maanden die aan zijn aanvraag voorafgaan, ten minste 75% van een voltijdse betrekking in de onderneming moet uitoefenen;
  • De werknemer die een 1/5 tijdskrediet (algemeen stelsel of eindeloopbaan) wil opnemen, gedurende de 12 of 24 maanden die aan zijn aanvraag voorafgaan, voltijds in de onderneming tewerkgesteld moet zijn geweest [1] [2].

Voor het opnemen van een voltijds tijdskrediet is er geen tewerkstellingsvoorwaarde.

Problematiek

Een werknemer die een deeltijds tijdskrediet wenst op te nemen, maar nog niet aan de anci├źnniteitsvoorwaarde of de loopbaanvoorwaarde voldoet, zal omwille van de tewerkstellingsvoorwaarde voltijds (voor een 1/5 tijdskrediet) of minstens 75% van een voltijdse betrekking (voor een 1/2 tijdskrediet) moeten blijven werken om zijn recht op tijdskrediet veilig te stellen.

Om de werknemers de mogelijkheid te geven in afwachting toch hun prestaties al wat te minderen, wordt soms overeengekomen dat de werknemer verlof zonder wedde kan opnemen. Opgelet evenwel! De FOD WASO en de RVA hebben al geoordeeld dat als het verlof zonder wedde een systematisch karakter krijgt, de voltijdse werknemer als een deeltijder beschouwd zal worden met alle gevolgen van dien voor de tewerkstellingsvoorwaarde.

[1] De werknemers die een 1/5 eindeloopbaantijdskrediet willen nemen, mogen tijdens de periode van 24 maanden die de aanvraag voorafgaan wel reeds 4/5 werken in het kader van het 1/5 tijdskrediet algemeen stelsel of in het kader van de oude reglementering (CAO 77bis).

[2] Er bestaat een uitzondering voor de werknemers die door de combinatie van 2 deeltijdse functies bij verschillende werkgevers aan een voltijdse tewerkstelling komt. Meer informatie hieromtrent vindt u onder de vraag “Kan een werknemer met 2 deeltijdse jobs een 1/5 tijdskrediet opnemen?”.

Alle artikelen over Praktische vragen