Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Praktische vragen

Wat indien een werknemer die in tijdskrediet is, een thematisch verlof wenst op te nemen?

De werknemer in tijdskrediet die een ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof medische bijstand wenst op te nemen, kan zijn tijdskrediet stopzetten op het moment dat zijn thematisch verlof aanvangt.

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2024

Hierbij kunnen zich echter een aantal problemen voordoen:

  • De werkgever moet met de stopzetting van het tijdskrediet akkoord gaan
  • Het tijdskrediet moet steeds per minimumperiode van een aantal maanden opgenomen worden. Indien deze minimumperiode nog niet bereikt werd op het moment van de stopzetting van het tijdskrediet, kan de RVA de (ten onrechte) toegekende uitkeringen terugvorderen
  • De werknemer die zijn tijdskrediet na de periode van het thematisch verlof wenst verder te zetten, zal een nieuwe aanvraag bij de werkgever moeten indienen. De kans bestaat echter dat hij niet meer aan de tewerkstellingsvoorwaarde voldoet en bovendien kan ook het planningsmechanisme in de onderneming roet in het eten gooien

Standpunt van de RVA

Het Beheerscomité van de RVA heeft beslist  dat de werknemer die een thematisch verlof wenst op te nemen zijn tijdskrediet steeds moeten stopzetten [1]. Het Beheerscomité heeft echter wel een paar richtlijnen uitgevaardigd die de overgang tussen de beide stelsels kunnen vergemakkelijken (zie verder).

Overgang van tijdskrediet naar thematisch verlof

De RVA aanvaardt dat de werknemer onmiddellijk van een tijdskrediet naar een thematisch verlof kan overschakelen zonder dat er eerst een effectieve werkhervatting moet zijn. Hou er wel rekening mee dat bijvoorbeeld enkel voltijds tewerkgestelde werknemers een 1/2 of 1/5 ouderschapsverlof kunnen opnemen, dus ook al is er geen effectieve werkhervatting nodig, de oorspronkelijke arbeidsregeling (van vóór het tijdskrediet) moet in dit geval wel voltijds zijn.

Bovendien staat de RVA in dit geval toe dat de werknemer zijn tijdskrediet stopzet vóór het verstrijken van de minimumduur zonder dat de reeds betaalde uitkeringen teruggevorderd zullen worden.

Opgelet echter!  De stopzetting van het tijdskrediet vereist nog altijd het akkoord van de werkgever. Zonder instemming van de werkgever kan de werknemer dus niet van een tijdskrediet naar een thematisch verlof overschakelen en zal hij zijn oorspronkelijk aangevraagde periode van tijdskrediet moeten volmaken.

Overgang van het thematisch verlof naar het tijdskrediet

De RVA aanvaardt dat de werknemer na de opname van zijn thematisch verlof onmiddellijk weer kan overschakelen naar het tijdskrediet dat voor zijn thematisch verlof liep.  De Rijksdienst beschouwt dit niet als een nieuwe aanvraag, maar als een verlenging, waardoor de tewerkstellingsvoorwaarde niet speelt[2].

Bovendien staat de RVA toe dat de resterende periode van het tijdskrediet kan worden opgenomen, zelfs als ze korter is dan de minimumperiode.

Opgelet echter!  Het voorkeur- en planningmechanisme in de onderneming moet nog steeds nageleefd worden. Indien er dus een wachtlijst in de onderneming is, zal een onmiddellijke overgang van een thematisch verlof naar tijdskrediet niet mogelijk zijn.

Procedure ten opzichte van de werkgever

De werknemer die zijn tijdskrediet tijdelijk wenst stop te zetten om een thematisch verlof op te nemen, moet op het moment dat hij zijn aanvraag voor het thematisch verlof indient, tegelijkertijd een aanvraag indienen tot verderzetting van zijn lopende tijdskrediet na het verstrijken van het thematisch verlof.

Opgelet echter!  De werkgever moet wel akkoord gaan met het feit dat er hiervoor wordt afgeweken van de normale aanvraagtermijn voor een tijdskrediet [3]. 

De werkgever laat vervolgens aan de werknemer weten of het voorkeur- en planningmechanisme toelaat om het tijdskrediet onmiddellijk te laten aansluiten op het thematisch verlof. Op basis hiervan kan de werknemer dan beslissen of hij zijn tijdskrediet effectief zal stopzetten om een thematisch verlof op te nemen of niet.

Procedure ten opzichte van de RVA

De werknemer heeft de keuze om beide uitkeringsaanvragen gelijktijdig in te dienen, dan wel eerst de aanvraag voor het thematisch verlof in te dienen en vervolgens, ten gepaste tijde, de aanvraag voor de verderzetting van het tijdskrediet.

[1] Interne nota van juli 2009.  In 2002 had het Beheerscomité nog gesteld dat de werknemer ervoor kon kiezen beide stelsels te cumuleren.

[2] Bij een verlenging wordt de tewerkstellingsvoorwaarde bekeken op het moment van de initiële aanvraag en zal ze dus steeds vervuld zijn.

[3] De normale aanvraagtermijn bedraagt 3 maanden in een onderneming met meer dan 20 werknemers en 6 maanden in een onderneming met ten hoogste 20 werknemers.

Alle artikelen over Praktische vragen