Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Praktische vragen

Hoe kan men van de ene vorm van tijdskrediet naar de andere overschakelen?

De overgang van de ene vorm van tijdskrediet naar een andere wordt als een nieuwe aanvraag beschouwd.

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2023

De overgang van de ene vorm van tijdskrediet naar een andere wordt als een nieuwe aanvraag beschouwd. De werknemer zal dus op het moment van zijn vraag om overschakeling aan alle voorwaarden voor het opnemen van een tijdskrediet moeten voldoen. Op het moment van de oveschakelingsaanvraag moet dan ook gekeken worden of de werknemer aan de leeftijds-, anci├źnniteits-, loopbaan- en tewerkstellingsvoorwaarde voldoet. 

De meeste problemen in geval van overschakeling stellen zich bij de tewerkstellingsvoorwaarde.  

De tewerkstellingsvoorwaarde

De tewerkstellingsvoorwaarde stelt dat:

  • De werknemer die een halftijds tijdskrediet (algemeen stelsel of eindeloopbaan) wil opnemen, gedurende de 12 of 24 maanden die aan zijn aanvraag voorafgaan, ten minste 75% van een voltijdse betrekking in de onderneming moet uitoefenen
  • De werknemer die een 1/5 tijdskrediet (algemeen stelsel of eindeloopbaan) wil opnemen, gedurende de 12 of 24 maanden die aan zijn aanvraag voorafgaan, voltijds in de onderneming tewerkgesteld moet zijn geweest [1] [2]

Voor het opnemen van een voltijds tijdskrediet is er geen tewerkstellingsvoorwaarde.

Problematiek

De overgang van een bepaalde formule van tijdskrediet naar een andere wordt als een nieuwe aanvraag beschouwd. De tewerkstellingsvoorwaarde moet dan ook op dat moment bekeken worden.

Nemen we als voorbeeld de overgang van een voltijds tijdskrediet naar een 1/5 tijdskrediet. 

Op het moment dat de werknemer zijn aanvraag voor het 1/5 tijdskrediet doet, moet de tewerkstellingsvoorwaarde nagegaan worden; deze stelt dat voor een 1/5 tijdskrediet de werknemer voltijds aan het werk moet zijn geweest tijdens de 12 maanden die voorafgaan aan de aanvraag. De werknemer zal in dit geval niet voldoen aan deze voorwaarde aangezien zijn arbeidsprestaties geschorst zijn en hij dus niet voltijds werkt. Het gevolg is dat een werknemer niet van een voltijds tijdskrediet naar een 4/5 tewerkstelling kan overstappen.

Oplossing

Om de problemen met de tewerkstellingsvoorwaarde op te lossen, heeft de cao nr. 103 bepaald dat de alle periodes van tijdskrediet (voltijds, halftijds of 1/5, op basis van cao nr. 77bis of van cao nr. 103) die de werknemer opneemt, geneutraliseerd worden. Daardoor zal de werknemer dus wel van de ene formule van tijdskrediet naar de andere kunnen overschakelen, voor zover hij op het moment van de eerste aanvraag aan de tewerkstellingsvoorwaarde voldeed.

Neutralisatie

Neutralisatie betekent concreet dat de periode die in aanmerking genomen wordt om te bepalen of de werknemer aan de tewerkstellingsvoorwaarde voldoet, verlengd wordt. Met andere woorden, men moet geen rekening houden met de laatste 12 of 24 maanden voor de aanvraag, maar met de laatste 12 of 24 maanden vermeerderd met de duur van de geneutraliseerde periode.

Voorbeeld

Een werknemer werkt voltijds in de onderneming sinds 1 januari 2007. Op 1 januari 2023 gaat hij met voltijds tijdskrediet tot en met 30 juni 2023. In mei vraagt hij aan zijn werkgever of hij vanaf 1 juli 2023 in plaats van terug voltijds te hernemen een 1/5 tijdskrediet mag opnemen. Het gaat hier om een overgang van de ene formule van tijdskrediet naar een andere. We kijken naar de tewerkstellingsvoorwaarde: 12 maanden voltijdse tewerkstelling voorafgaand aan de aanvraag.

Op het moment van zijn aanvraag voldoet de werknemer niet aan de tewerkstellingsvoorwaarde. Voor een 1/5 tijdskrediet moet hij immers gedurende de 12 maanden die aan de aanvraag voorafgaan voltijds aan het werk zijn en door de voltijdse schorsing van zijn prestaties heeft hij maar 8 van de 12 maanden voltijds gewerkt. 

De periode van voltijds tijdskrediet wordt echter geneutraliseerd. De periode van 12 maanden wordt dus verlengd met de duur van het voltijds tijdskrediet. Tijdens deze periode van 16 maanden (4 maanden tijdskrediet + 12 maanden) heeft de werknemer wel 12 maanden voltijds gewerkt en dus voldoet hij aan de tewerkstellingsvoorwaarde voor het 1/5 tijdskrediet. 

[1] De werknemers die een 1/5 eindeloopbaantijdskrediet willen nemen, mogen tijdens de periode van 24 maanden die de aanvraag voorafgaan wel reeds 4/5 werken in het kader van het 1/5 tijdskrediet algemeen stelsel of in het kader van de oude reglementering (CAO 77bis).

[2] Er bestaat een uitzondering voor de werknemers die door de combinatie van 2 deeltijdse functies bij verschillende werkgevers aan een voltijdse tewerkstelling komt.  Meer informatie hieromtrent vindt u onder de vraag “Kan een werknemer met 2 deeltijdse jobs een 1/5 tijdskrediet opnemen?

Alle artikelen over Praktische vragen