Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Praktische vragen

Kan een werknemer die ingeschreven is in een tewerkstellingscel zijn tijdskrediet verderzetten?

Bepaalde werknemers die ontslagen worden in het kader van een herstructurering en zich inschrijven in een tewerkstellingscel met het oog op het volgen van een outplacementbegeleiding zullen recht hebben op een inschakelingsvergoeding ten laste van hun werkgever.

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2023

Deze inschakelingsvergoeding wordt berekend op basis van het lopende loon van de werknemer.

Een werknemer in voltijds tijdskrediet die zich inschrijft in een tewerkstellingscel, zal dus geen loonverlies lijden: de inschakelingsvergoeding zal immers berekend worden op het voltijdse loon dat hij verdiende alvorens hij in tijdskrediet ging. 

De werknemers die deeltijds werken in het kader van een tijdskrediet zullen echter slechts een inschakelingsvergoeding krijgen op basis van hun deeltijdse loon en niet op basis van hun loon vóór het tijdskrediet. Bovendien kunnen ze geen aanspraak meer maken op hun onderbrekingsuitkering, aangezien hun contract verbroken werd, met als gevolg dat zij dus wel loonverlies lijden.

Om deze ongelijkheid tegen te gaan, heeft de RVA dan ook beslist om de periode tijdens dewelke de werknemer een inschakelingsvergoeding ontvangt gelijk te stellen met een periode van arbeidsprestaties. Op die manier zullen de deeltijdse werknemers in het kader van tijdskrediet hun onderbrekingsuitkering verder kunnen blijven genieten.

Voorwaarden

De RVA zal de uitkeringen slechts toekennen indien:

  • De werkgever tijdens deze periode niet op vrijwillige basis een voltijdse inschakelings- of verbrekingsvergoeding aan de werknemer betaalt
  • De werknemer het werk tijdens deze periode niet hervat heeft bij een andere werkgever, ongeacht of dit voltijds of deeltijds is
  • De werknemer het werk tijdens deze periode niet hervat heeft bij dezelfde werkgever tenzij in hetzelfde arbeidsregime als voorheen

Formaliteiten

Om de onderbrekingsuitkeringen verder te genieten, moet de werknemer aan het bevoegde werkloosheidsbureau de volgende bewijzen overmaken:

  • Een bewijs van inschrijving in de tewerkstellingscel
  • Een bewijs van de verbreking van de arbeidsovereenkomst
  • Een bewijs dat de inschakelingsvergoeding berekend wordt op basis van het deeltijdse loon
Alle artikelen over Praktische vragen