Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Praktische vragen

Hoe wordt de anciënniteitsvoorwaarde in het kader van tijdskrediet bekeken?

Om recht te hebben op tijdskrediet, moet de werknemer een bepaalde anciënniteit bij de werkgever verworven hebben.

Laatst bijgewerkt op 27 juni 2023

Om deze anciënniteitsvoorwaarde na te gaan, wordt gekeken naar de anciënniteit bij de werkgever in ruime zin. Dit houdt in dat de volgende periodes in aanmerking worden genomen:

  • De periodes van tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst in de onderneming zelf
  • De periodes van tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst in een onderneming behorend tot dezelfde technische bedrijfseenheid
  • De periodes van tewerkstelling met een arbeidsovereenkomst in een onderneming die door de nieuwe onderneming werd overgenomen in het kader van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 32bis

Opmerking: de FOD WASO heeft geoordeeld dat ook periodes van uitzendarbeid bij een uitzendbureau met motief “instroom” meetellen voor de anciënniteitsvoorwaarde indien de werknemer een tijdskrediet of ouderschapsverlof aanvraagt bij de vroegere gebruiker bij wie hij vast in dienst werd genomen.

Alle artikelen over Praktische vragen