Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Inbreuken

Feestdagen

Hieronder worden de sancties beschreven.

Laatst bijgewerkt op 20 februari 2024

Verboden tewerkstelling op feestdagen

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft, de werkgever, zijn aangestelde of lasthebber die[1]:

 • werknemers of jeugdige werknemers heeft tewerkgesteld of laten tewerkstellen op een feestdag, behalve in de wettelijk toegestane gevallen
 • Niet-gepresteerde arbeidsuren heeft laten inhalen tijdens andere dagen, om ingevolge de toekenning van de feestdagen verloren arbeidsuren te compenseren
 • Een feestdag die met een zondag of een gewone inactiviteitsdag samenvalt, niet door een gewone activiteitsdag heeft vervangen
 • De werknemer of jonge werknemer die op een feestdag werd tewerkgesteld geen inhaalrust heeft toegekend

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet-naleving van de openbaarmakingsformaliteiten inzake feestdagen

Met een sanctie van niveau 2 wordt bestraft:

 • De werkgever die ertoe verplicht is een arbeidsreglement op te stellen, zijn aangestelde of lasthebber die:
  • niet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van zijn onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht heeft aangeplakt met vermelding van de vervangingsdagen van de feestdagen, alsmede met vermelding van de toepassingsregels inzake inhaalrust
  • geen afschrift van dit bericht bij het arbeidsreglement heeft gevoegd
 • De werkgever die er niet toe verplicht is om een arbeidsreglement op te stellen, zijn aangestelde of lasthebber die niet vóór 15 december van elk jaar in de lokalen van zijn onderneming een ondertekend en gedagtekend bericht heeft aangeplakt met vermelding van de vervangingsdagen van de feestdagen en van de toepassingsregels voor de inhaalrust.

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

Niet verrichten van de verplichte kennisgeving

Met een sanctie van niveau 1 wordt bestraft, de werkgever die:

 • Niet een kopie van het gedagtekend en ondertekend advies heeft toegezonden aan de Dienst Toezicht op de sociale wetten, met vermelding van de data van de feestdagen, de vervangingsdagen van de feestdagen alsmede van de toepassingsregels inzake de inhaalrust
 • De Dienst Toezicht op de sociale wetten niet heeft verwittigd uiterlijk acht dagen na de feestdag waarop de werknemer werd tewerkgesteld en in ieder geval vóór de dag waarop de inhaalrust wordt verleend

De geldboete wordt vermenigvuldigd met het aantal betrokken werknemers.

 

[1] In strijd met de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen.

Alle artikelen over Inbreuken