Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Ontslag om dringende reden

Elke partij kan de overeenkomst zonder opzeg of vergoeding beëindigen om een dringende reden. Onder dringende reden wordt verstaan de ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt.

Afhankelijk van uw paritair comité zijn afwijkingen mogelijk. Bekijk deze sectorale afwijkingen via Paritaire Comités.

Algemene regels

Een dringende reden is elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Wij belichten de na te leven procedure en de sancties in geval van niet-naleving.

Alle artikelen over Algemene regels
Sluiten

Voorbeelden uit de rechtspraak

Een dringende reden is elke ernstige tekortkoming die elke professionele samenwerking tussen de werkgever en de werknemer onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Wij belichten een reeks voorbeelden uit de rechtspraak.