Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

Worden de verminderingen van sociale bijdragen behouden?

Wanneer de werkgever zijn activiteit stopzet, worden de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen die hij geniet, ook stopgezet.

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024

Geen behoud van de verminderingen van sociale bijdragen

Wanneer de werkgever zijn activiteit stopzet, worden de verminderingen van socialezekerheidsbijdragen die hij geniet, ook stopgezet, zelfs als de onderneming met haar personeel werd overgedragen naar een nieuwe werkgever (juridische entiteit) die er de rechten en verplichtingen van overneemt.

De mogelijkheid om de vermindering van werkgeversbijdragen voor de sociale zekerheid te behouden in bepaalde specifieke gevallen van omvorming van de juridische structuur van de werkgever, zoals een fusie, een splitsing of een inbreng van algemeenheid[1], is niet van toepassing bij een overgang van onderneming zoals bedoeld in de cao nr. 32bis.

Het Hof van Cassatie oordeelde in dat kader overigens in een arrest van 19 mei 2003 dat het recht op een tijdelijke vermindering van de werkgeversbijdragen voor sociale zekerheid, dat de werkgever kan laten gelden jegens de RSZ uit hoofde van de nieuwe indienstneming van een werknemer geen recht betreft in de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de werkgever en de werknemer, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst[2]. Het gaat dus niet over in het kader van de overgang van onderneming.

Beperkte uitzondering

Er kan zich echter een uitzondering voordoen bij de doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen[3].

 

[1] Artikel 353ter van de Programmawet van 24 december 2002.

[2] Zie arrest van het Hof van Cassatie van 19 mei 2003, J.T.T. 2003, 383.

[3] Als een verkrijgende werkgever ten minste één werknemer meer tewerkstelt dan de vervreemder, kan het recht op de doelgroepvermindering eerste aanwervingen eventueel worden toegekend.

Alle artikelen over CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst