Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

Wat is een overgang van onderneming krachtens overeenkomst?

Een overgang van onderneming krachtens overeenkomst, volgens cao nr. 32bis is de overgang van een economische eenheid die haar identiteit behoudt, met het oog op de voortzetting van een al dan niet hoofdzakelijk economische activiteit.

Laatst bijgewerkt op 18 april 2022

Een overgang van onderneming krachtens overeenkomst houdt in dat 3 voorwaarden zijn vervuld:

  • een wijziging van werkgever;
  • de overgang van een onderneming of een gedeelte van een onderneming;
  • een overeenkomst tussen de vervreemder (de werkgever die zijn overnemer overdraagt) en de verkrijger (de werkgever die de onderneming overneemt).

We zullen die 3 voorwaarden hierna in detail bespreken.

De regelgeving over de overgang van ondernemingen heeft tot doel de werknemers te beschermen bij een dergelijke verrichting. Alle overeenkomsten die op de datum van de overgang bestaan tussen de vervreemder en de werknemers van de overgedragen onderneming worden door het loutere feit van de overgang van onderneming van rechtswege overgedragen op de verkrijger.

Alle artikelen over CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst