Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst

Wat gebeurt er met de sociale organen?

De overgang van onderneming krachtens overeenkomst tast de continuïteit van de vertegenwoordigingsorganen niet aan.

Laatst bijgewerkt op 8 februari 2024

Continuïteitsbeginsel

De overgang van onderneming krachtens overeenkomst tast de continuïteit van de vertegenwoordigingsorganen niet aan. Hierna belichten we de verschillende situaties die mogelijk zijn.

Opgelet! Bij een overgang van onderneming behouden de personeelsvertegenwoordigers en/of vakbondsafgevaardigden de ontslagbescherming die in die gevallen geldt.

Ondernemingsraad

Voor de ondernemingsraad moeten verschillende situaties worden overwogen:

Bij overgang van één of meer ondernemingen:

  • Ofwel wordt de aard van technische bedrijfseenheid[1] behouden en blijven de bestaande ondernemingsraden in functie
  • Ofwel zal, als de aard van technische bedrijfseenheid niet wordt behouden, de ondernemingsraad van de nieuwe onderneming, bestaande uit alle leden van de ondernemingsraden die eerder werden verkozen in de betrokken ondernemingen, werken tot de volgende sociale verkiezingen[2]

Bij overgang van een gedeelte van een onderneming naar een andere onderneming, die allebei over een ondernemingsraad beschikken:

  • Ofwel wordt de aard van technische bedrijfseenheid behouden en blijven de bestaande ondernemingsraden in functie
  • Ofwel zal, als de aard van technische bedrijfseenheid niet wordt behouden, de ondernemingsraad van de nieuwe onderneming, bestaande uit alle leden van de ondernemingsraden die eerder werden verkozen in de betrokken ondernemingen, werken tot de volgende sociale verkiezingen

Bij overgang van een gedeelte van een onderneming die over een ondernemingsraad beschikt naar een onderneming die niet over een ondernemingsraad beschikt:

  • Ofwel wordt de aard van technische bedrijfseenheid behouden en blijft de bestaande ondernemingsraad in functie
  • Ofwel zal, als de aard van technische bedrijfseenheid niet wordt behouden, de ondernemingsraad van de onderneming waarvan een gedeelte werd overgedragen blijven werken met de personeelsvertegenwoordigers die niet waren tewerkgesteld in het gedeelte van de onderneming dat werd overgedragen

Bij splitsing van een technische bedrijfseenheid in meerdere juridische entiteiten, ongeacht of de aard van technische bedrijfseenheid wordt behouden of meerdere technische bedrijfseenheden worden opgericht, blijft de bestaande ondernemingsraad in functie tot de volgende sociale verkiezingen.

De partijen kunnen in alle gevallen anders overeenkomen.

Comité voor preventie en bescherming op het werk

Voor het comité voor preventie en bescherming op het werk zijn dezelfde regels van toepassing als voor de ondernemingsraad.

Vakbondsafvaardiging

Voor de vakbondsafvaardiging:

  • Ofwel behoudt de onderneming haar autonomie na de overgang en blijven de mandaten van de afgevaardigden behouden tot de volgende verkiezingen
  • Ofwel behoudt de onderneming haar autonomie niet en wordt een nieuwe vakbondsafvaardiging opgericht binnen de 6 maanden na de overgang (tijdens die periode behouden de ‘oude’ afgevaardigden hun mandaat om continuïteit mogelijk te maken)

[1] Dit is een specifiek begrip dat in het kader van de regelgeving over de sociale verkiezingen wordt gebruikt. Dit begrip stemt niet noodzakelijk overeen met het begrip juridische entiteit. Contacteer uw legal advisor voor meer informatie.

[2] De volgende sociale verkiezingen worden in principe georganiseerd in 2024.

Alle artikelen over CAO 32bis - Overgang van onderneming krachtens overeenkomst