Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vlaamse steunmaatregelen: wat verandert er in 2023?

Vlaanderen heeft een apart doelgroepenbeleid. In 2023 zullen een aantal hervormingen plaatsvinden. Deze kunnen een impact hebben op de tewerkstellingsmaatregelen die je geniet. Hierna geven we jou een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

18 mei 2023

Naast de federale RSZ-kortingen biedt Vlaanderen de volgende steunmaatregelen:

Tot en met 30 juni 2023

Steunmaatregelen die vóór de hervorming van het Vlaamse doelgroepenbeleid in 2016 bestonden, maar geschrapt werden, zijn niet meer van toepassing.

Vanaf 1 juli 2023

  • Een eigen RSZ-korting voor jonge en oudere werknemers
  • Een steun voor de aanwerving van personen met een arbeidsbeperking via het Individueel Maatwerk voor werkgevers (IMW)
  • Een aanwervingsincentive bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende

Welke maatregelen worden op die datum opgeheven?

Je zal merken dat de RSZ-verminderingen voor leerlingen (of DBSO-jongeren met een deeltijds contract) en voor mentors vanaf 1 juli 2023 opgeheven worden, en dit zonder overgangsmaatregelen.

Deze kortingen worden vanaf 1 september 2023 immers vervangen door twee nieuwe premies werkplekleren.

Je stelt een leerling tewerk waarvoor je een korting geniet van je patronale RSZ-bijdragen. Deze korting zal niet meer worden toegekend vanaf het derde kwartaal van 2023.

Ga na of je in aanmerking komt voor de premie werkplekleren die vanaf 1 september wordt ingevoerd om ondernemingen te stimuleren een kwalitatieve leerwerkplek aan te bieden.

De Vlaamse ondersteuningspremie voor werkgevers (VOP) - die vervangen wordt door het Individueel Maatwerk voor werkgevers - wordt op die datum ook opgeheven. Je kan dit voordeel vanaf 1 juli 2023 dus niet meer aanvragen.

Heb je echter uiterlijk vóór 1 juli 2023 een werknemer in dienst voor wie je de VOP ontvangt? Dan blijf je de premie verder ontvangen voor de voorziene duurtijd.

Heb je dit niet? Ga na of je in aanmerking komt voor het nieuwe IMW voor werkgevers.

Vanaf 1 oktober 2023

Welke maatregel wordt op die datum opgeheven?

De aanwervingsincentive bij de aanwerving van een langdurig werkzoekende wordt vanaf 1 oktober 2023 opgeheven en vervangen door de nieuwe korting voor personen zonder recente en duurzame werkervaring. 

Heb je als werkgever vóór 1 oktober 2023 al recht op een incentive voor langdurig werkzoekenden voor één of meer werknemers? Dan verandert er voor dit voordeel niets. De nieuwe korting is enkel van toepassing op werknemers die vanaf 1 oktober 2023 het recht openen.

Wat doet Securex?

Geniet je een reeks tewerkstellingsmaatregelen? Analyseer de situatie in jouw onderneming. Je vindt meer informatie over de Vlaamse steunmaatregelen in ons dossier Loonbeleid optimaliseren > Vlaamse steunmaatregelen.

Een reeks wijzigingen voor 2023 moeten nog officieel bekrachtigd worden. De uitleg over de nieuwigheden vanaf 1 juli en 1 oktober 2023 zal je in ons dossier kunnen raadplegen wanneer deze nieuwe maatregelen in werking zijn getreden.

Heb je nog vragen over de financiële impact van de wijzigingen voor jouw onderneming? Stuur een mail naar myHR@securex.be en krijg advies. We helpen jou graag verder.

Vlaanderen
Tewerkstellingsmaatregelen
RSZ-kortingen