Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen
Leerlingen (RSZ-korting)

Wat is de vermindering leerlingen en welke leerlingen openen het recht op deze vermindering?

De werkgevers kunnen genieten van een RSZ-korting bij de aanwerving van een leerling.

Laatst bijgewerkt op 16 maart 2023

Werkgevers genieten van een vermindering van hun socialezekerheidsbijdragen gedurende de hele tewerkstelling wanneer ze een jongere aanwerven uit één van de volgende categorieën:

Stopzetting vanaf 1 juli 2023

Deze vermindering wordt vanaf 1 juli 2023 opgeheven zonder overgangsmaatregelen. Deze maatregel werd door de Vlaamse regering vervangen door twee nieuwe werkplekpremies, die vanaf 1 september 2023 aangevraagd kunnen worden.

[1] Als vermeld in artikel 1bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969. Klik op de link voor meer informatie.

[2] Als vermeld in artikel 3, derde lid van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen.

[3] Deze voorwaarde geldt niet voor de leerlingen uit de eerste categorie.

Alle artikelen over Leerlingen (RSZ-korting)