Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Vanaf 1 oktober wijzigen sommige Vlaamse RSZ-kortingen

Vanaf 1 oktober 2023 wordt de Vlaamse aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden afgeschaft en vervangen. Vanaf die dag zal er in Vlaanderen een RSZ-vermindering voor personen zonder recente duurzame werkervaring ingevoerd worden. Tegelijk zal ook de leeftijd voor de vermindering voor oudere zittende werknemers opgetrokken worden.

23 januari 2023

RSZ-korting voor personen zonder recente, duurzame werkervaring

Via een ontwerp van decreet wil de Vlaamse regering een RSZ-vermindering toekennen voor personen die al enige tijd geen werkervaring meer hebben. Zo hoopt de regering kansen te creëren voor personen die relatief ver van de arbeidsmarkt verwijderd zijn.

Om recht te geven op de vermindering, moet de werknemer aan deze voorwaarden voldoen:

  • Op de dag vóór de indienstneming ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende bij de VDAB
  • Het refertekwartaalloon moet lager liggen dan een loongrens die de Vlaamse regering vastlegt

De Vlaamse regering moet het refertekwartaalloon en het bedrag van de vermindering nog vastleggen. Dat zal in een apart besluit gebeuren.

Werken in een vestiging in Vlaanderen

Een werknemer geeft enkel recht op de RSZ-vermindering als die werkt in een vestigingseenheid in het Vlaams Gewest. Ook werknemers uit een bedrijf met een hoofdzetel buiten Vlaanderen komen dus in aanmerking. De voorwaarde is dan wel dat de werknemers verbonden zijn aan een vestiging in Vlaanderen.

De SA Electric Bikes heeft zijn hoofdzetel in Luik. De SA heeft echter ook een vestiging in Tongeren. Ze sluit een arbeidsovereenkomst af met Filip. Filip zal in de vestiging in Tongeren werken. Bovendien voldoet hij aan de voorwaarden om recht te geven op een doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring.

Omdat Filip in de vestiging in Vlaanderen werkt, heeft zijn werkgever voor hem recht op de vermindering.

Wat met de lopende aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden?

Heb je als werkgever vóór 1 oktober 2023 al recht op een Vlaamse incentive voor langdurig werkzoekenden voor één of meer werknemers? Dan verandert er voor dit voordeel niets. De nieuwe maatregel is enkel van toepassing op werknemers die vanaf 1 oktober 2023 het recht openen.

Update van 22 maart 2023: intussen is het decreet van 3 maart 2023 over de doelgroepvermindering voor personen zonder recente, duurzame werkervaring gepubliceerd.

Wat met de vermindering voor oudere, zittende werknemers?

In het Vlaams Gewest bestaat er ook een vermindering voor oudere zittende werknemers. Werknemers die per kwartaal niet meer verdienen dan 13.945 euro bruto (gedurende de eerste drie kwartalen van het jaar) of 18.545 euro (in het vierde kwartaal) geven recht op een vermindering van de werkgeversbijdragen.

Werknemers moeten momenteel minimaal 59 jaar oud zijn om het recht te openen. De Vlaamse regering zal die leeftijdsgrens via een apart besluit verder verhogen vanaf 1 oktober 2023.

Wat doet Securex voor jou?

Wil je meer info over de Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen? Lees dan ons dossier over die maatregelen.

Bronnen

Sociale bijdragen (RSZ)
Vlaanderen
RSZ-kortingen