Login
Service Contact Lex4You
Login
Werkgevers

Werknemer of zelfstandige: welk statuut voor je eerste medewerker?

Jouw bedrijf groeit en je bent klaar om je eerste medewerker aan te werven. Maar welk statuut kies je? Werknemer of zelfstandige? Wij helpen je een keuze te maken met een overzicht van de voor- en nadelen van beide statuten.

Geplaatst op 8 januari 2020
Ons dossier 'Uw eerste werknemer aanwerven'

#1 Een werknemer aanwerven?

Het statuut van werknemer is zowat de heilige graal voor iedere werkzoekende. En terecht, want dat statuut biedt de werknemer heel wat voordelen. In de eerste plaats wordt de samenwerking vastgelegd in een arbeidsovereenkomst, waarvan de voorwaarden worden bepaald door de sociale wetgeving. Zo'n arbeidsovereenkomst is dus niet zomaar een samenraapseltje van verschillende elementen. Integendeel zelfs, de arbeidsovereenkomst moet heel nauwkeurig zijn opgesteld en het uurrooster, de werkplek, het loon en de extralegale voordelen vermelden. De arbeidsovereenkomst geeft recht op anciënniteit, maar bepaalt ook de rechten en plichten bij een contractbreuk.

De werknemer hoeft zich ook niet bezig te houden met zijn loonadministratie. De werkgever of het sociaal secretariaat staan namelijk in voor het loonbeheer en de inhouding van de socialezekerheidsbijdragen en de bedrijfsvoorheffing bij de bron.

Het voordeel voor de werkgever is dat de werknemer volledig onder zijn hiërarchische leiding valt.

#2 Een externe medewerker, een zelfstandige aanwerven?

Een externe medewerker is als zelfstandige niet gebonden door een arbeidsovereenkomst maar door een commerciële relatie. Die commerciële relatie steunt op een reeks modaliteiten die werden overeengekomen tussen beide partijen via een contract. Dat contract bevat het type opdracht, de duur van de opdracht en het bedrag van de vergoeding voor die prestatie.

En de administratie? Het bedrijf dat een externe medewerker aanwerft, moet enkel de facturen voor de prestaties betalen. De zelfstandige medewerker moet zich op zijn beurt aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds en zelf zijn kwartaalbijdragen en bedrijfsvoorheffing betalen.

Bij een commerciële relatie is er geen rechtstreeks gezag tussen het bedrijf dat een beroep doet op de diensten van de externe medewerker, en de leverancier van die diensten. De medewerker behoudt dus zijn zelfstandigheid en heeft het recht om opdrachten die hem worden aangeboden, te weigeren.

#3 Let op voor schijnzelfstandigen

Het zelfstandigenstatuut kan verleidelijk zijn voor een eerste aanwerving in je bedrijf. Het bezorgt je immers een pak minder administratief werk én het kost je minder. Toch is het verboden om een externe medewerker in te zetten als werknemer. In dat geval wordt hij immers beschouwd als schijnzelfstandige. Dat statuut houdt heel wat risico's in, zowel voor de medewerker als voor het bedrijf.

De RSZ kan immers tot drie jaar terug achterstallige persoonlijke en patronale sociale bijdragen eisen.

Een beroep doen op schijnzelfstandigen kan dan ook tot zeer zware strafrechtelijke en administratieve sancties leiden.

Bereken meteen je loonkosten

De handige calculator maakt ingewikkelde loonberekeningen gemakkelijk. Je krijgt details over elk onderdeel en ontdekt op enkele minuten hoeveel je medewerker je kost.

Dit zou je ook kunnen interesseren