Login
Blog Werkgevers

Leiding geven op afstand: 5 praktische tips

Werkgevers | 03 november 2020 | Geschreven door Frank Vander Sijpe

De sanitaire crisis raast onverminderd voort in de wereld. En er is op vandaag weinig of geen perspectief dat dit op korte termijn zal keren. “Homework by default” waar het kan, is de algemene regel in tal van organisaties. Dit vaak al tot het einde van dit jaar, en waarschijnlijk nog veel langer.

Leiding geven op afstand: 5 praktische tips
Leiding geven in deze context is voor velen onder ons een relatief nieuw gegeven. In deze korte bijdrage alvast een vijftal inzichten vanuit de praktijk die u als leidinggevende mogelijk kunnen inspireren  :

#1  Organiseer een check-inOrganiseer als leidinggevende regelmatig (bvb. elke maandagochtend) een virtuele “check-in” met uw team. Op die manier draagt u bij tot de noodzakelijke verbinding tussen uw medewerkers en de organisatie. Schenk tijdens deze momenten vooral aandacht aan menselijke aspecten en minder aan taakgerichte elementen.

#2  Zet in op face to face contactBlijf waar het kan, in een veilige omgeving, 1-2-1’s organiseren in "fysieke" aanwezigheid van uw medewerker. Indien dit niet kan, zoals nu, vraag dan in elk geval om tijdens het virtueel gesprek de camera te gebruiken want niet-verbale communicatie verrijkt de inhoud van je gesprek langs beide kanten van het scherm.

#3  Creëer een vertrouwensklimaatWerk met uw medewerkers vanuit een geest van autonomie en vertrouwen ; verval niet in micro-management door te gaan inzoemen op details, en te vervallen in aloude vormen van controle. Het gebruik van allerlei “technische controlesystemen” (oa. "online"-knop, tijdsregistratiesystemen op PC,..) dragen niet echt bij tot het creëren van het gewenste klimaat.

#4  Blijf beschikbaarBlijf als leidinggevende beschikbaar voor uw medewerkers ook al bent u niet zichtbaar ; reageer alert en prioritair op mails, voicemailberichten, en/of meetings requests van uw medewerkers

#5  Bepaal doelstellingen
Spreek korte termijn-doelstellingen af met uw medewerkers die resultaatgericht zijn, en gekoppeld aan concreet, meetbare, en specifieke “deliverables”.
 
De rol van de leidinggevenden is key.  Hoe kunt u uw mensen blijven motiveren, aansturen en opvolgen zowel op de werkvloer als op afstand? Hoe kunt u ook nu investeren in de werking van het team? Wie in een leidinggevende rol zit, ervaart wellicht dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Toch weten we dat gemotiveerde medewerkers opvallend minder risico lopen op uitval door stress of burn-out.  
 

Leadership

U wilt dat uw managers goed in hun vel zitten en uw medewerkers gemotiveerd aansturen? Investeer in uw leidinggevenden!

Ontdek onze oplossingen