Login
Service Contact Lex4You
Login
Ondernemers

Hervorming van het vennootschapsrecht: hoe wijzig ik tijdig mijn statuten?

Drastische vermindering van het aantal vennootschapsvormen sinds 1 mei 2019.

Vennootschappen opgericht vóór deze datum kregen de tijd tot 1 januari 2024 om de statuten aan te passen naar één van deze nieuwe vormen. Heb je het nodige nog niet kunnen doen? Lees hieronder hoe wij jou kunnen helpen om voor 2024 in orde te zijn.

Wens je meer informatie te hebben over de soorten vennootschapsvormen onder de nieuwe wetgeving? Lees dan zeker ook onze artikel soorten vennootschapsvormen.

Laatst bijgewerkt op 25 november 2022 door Florence Deley
man working on his laptop for work

Welke vennootschappen dienen hun statuten aan te passen? 

Alles hangt af van de datum van oprichting van jouw vennootschap:

  • Heb je een vennootschap opgericht na 1 mei 2019, dan viel je automatisch onder de nieuwe wetgeving en hoef je niets meer te doen.
  • Werd jouw vennootschap opgericht vóór de inwerkingtreding (voor 1 mei 2019) van het nieuwe vennootschapsrecht dan werd een overgangsregeling voorzien. Je krijgt dan de tijd tot 31 december 2023 om jouw statuten vrijwillig aan te passen.

Hoe breng ik mijn statuten in orde? 

Om onnodige notariskosten te vermijden, kan Securex je bijstaan voor de aanpassing van je statuten naar de nieuwe vennootschapsvorm indien je vennootschap een V.O.F. (vennootschap onder firma) of een GCV (gewone commanditaire vennootschap) is. 

Hiervoor doen we:

  • De statuten aanpassen van een V.O.F. naar VOF / GCV naar CommV.
  • Eventuele andere aanpassingen opnemen zoals bijvoorbeeld ontslag/benoeming, wijziging maatschappelijke zetel. 
  • Het verslag opstellen van de buitengewone algemene vergadering, alsook de gecoördineerde statuten;
  • Publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
Pas je statuten aan

Wat als je een andere vennootschapsvorm hebt, zoals bijvoorbeeld een BVBA of een CommVA

Je moet dan naar jouw notaris gaan voor een aanpassing. Heb je geen notaris? Geen nood, wij kunnen je doorverwijzen naar een partner.

Wat als ik niet tijdig mijn statuten aanpas?

Vennootschappen waarvan de vorm wordt afgeschaft, zullen vanaf 1 januari 2024 automatisch omgezet worden naar de dichtst aanleunende vorm. Zo zullen commanditaire vennootschappen op aandelen automatisch worden omgevormd naar een naamloze vennootschap. 

Toch moet je als bestuurder van de vennootschap nog altijd initiatief nemen om de statuten aan te passen. Zo niet bega je een fout waarvoor je aansprakelijk kan gesteld worden.

Florence Deley
Business Legal Advisor Entrepreneurs

Florence werkt sinds 2020 bij Securex. Hiervoor was ze actief als advocate aan de balie van Brussel. Binnen Securex staat Florence in voor het begeleiden van zelfstandigen en KMO’s op juridisch vlak. Ze specialiseerde zich in de laatste jaren o.a. in topics zoals GDPR, overeenkomsten in het kader van B2B, merkendepot, enz.

Hulp nodig bij het aanpassen van je statuten?