Login
Blog Ondernemers

Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders

Een fiscaalvriendelijk extraatje
Ondernemers | 17 september 2020 | Geschreven door Frederik Dhont

Bent u bedrijfsleider en wilt u uw verloning optimaliseren? Dan kunt u overwegen om uzelf maaltijdcheques, ecocheques of sport- en cultuurcheques toe te kennen. Hierna leggen we uit waarom die sociale voordelen fiscaal interessant zijn.

Maaltijdcheques voor bedrijfsleiders
Wat is een sociaal voordeel?De meest bekende sociale voordelen zijn maaltijdcheques, ecocheques en sport- en cultuurcheques. Maar ook andere vormen zijn mogelijk. De essentie is dat de onderneming een alternatieve bezoldiging toekent aan haar bedrijfsleider(s), die zowel op fiscaal als op sociaal vlak gunstig is.

Normaal gezien wordt elke rechtstreekse of onrechtstreekse tegenprestatie voor arbeid in dienst van de werkgever beschouwd als loon. Daarop is telkens bedrijfsvoorheffing en belasting verschuldigd. Sociale voordelen zijn een uitzondering op die regel: zij zijn vrij van sociale bijdragen en belastingen wanneer aan bepaalde voorwaarden voldaan wordt. En dat maakt hen  interessant om aan loonoptimalisering te doen! 

Opgelet! De nieuwe consumptiecheques, die kunnen worden besteed in de horeca-, cultuur- en sportsector, zijn niet van toepassing op zelfstandige bedrijfsleiders.

MaaltijdchequesDe alomtegenwoordige maaltijdcheques hoeven geen introductie meer. Maar wist u dat u ook als bedrijfsleider recht heeft op de (para)fiscale voordelen van maaltijdcheques? Uw vennootschap kan u één maaltijdcheque per gewerkte dag toekennen.

Vrijgesteld onder voorwaarden
Maaltijdcheques zijn onder bepaalde voorwaarden volledig vrijgesteld van belasting en sociale bijdragen. Of concreter gezegd:
  • op maaltijdcheques moet geen bedrijfsvoorheffing worden ingehouden;
  • maaltijdcheques moeten niet vermeld worden op de fiscale fiche 281.20;
  • op de bedragen moet geen belasting worden berekend bij de verkrijger (lees: de bedrijfsleider);
  • er moeten geen sociale bijdragen van zelfstandigen of werknemers worden berekend.
Beperkt aftrekbaar
Het bedrag van de maaltijdcheques mag niet hoger zijn dan € 8,00. Bovendien moet u per cheque minstens € 1,09 zelf bekostigen. Wanneer u zich het maximumbedrag van € 8,00 toekent, houdt u dus hoogstens € 6,91 over.

Verder is er slechts € 2,00 per cheque aftrekbaar. In ons voorbeeld zal dus een saldo van € 4,91 (8 - 1,09 - 2) als verworpen uitgaven worden beschouwd. 

EcochequesOok ecocheques zijn vrijgesteld van belasting, onder meer op voorwaarde dat ze:
  • niet zijn verleend ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enige andere vergoeding;
  • beperkt zijn tot € 250 per werknemer of bedrijfsleider per jaar;
  • aan nog vijf andere voorwaarden voldoen, waaronder een beperkte geldigheidsduur van 24 maanden en de niet-omruilbaarheid in geld.
Op ecocheques wordt geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. Zij hoeven ook niet te worden vermeld op de fiches 281.10 of 281.20. Tot slot zijn er geen sociale bijdragen van zelfstandigen op verschuldigd.

Let op! Wanneer ecocheques worden verleend ter vervanging van de bezoldiging, premies, voordelen van alle aard of van enige andere vergoeding, zijn ze bij de verkrijger op dezelfde manier belastbaar als de inkomsten die ze vervangen.

Niet aftrekbaar
Ecocheques zijn beroepskosten die niet aftrekbaar zijn van de beroepskosten van de werkgever of de onderneming.

Sport- en cultuurchequesEnkel sport- en cultuurcheques die aan bepaalde strikte voorwaarden voldoen, zijn vrij van socialezekerheidsbijdragen en belastingen. Op die bedragen hoeft dan ook geen bedrijfsvoorheffing te worden ingehouden.

Wordt er niet aan de voorwaarden voldaan, dan worden de cheques alsnog als loon beschouwd, waarop socialezekerheidsbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

Toekenningsvoorwaarden en verplichte vermeldingen 
Sport- en cultuurcheques moeten ten eerste voldoen aan drie toekenningsvoorwaarden, waaronder een maximum van € 100 per jaar per persoon en de niet-omruilbaarheid in geld.

Daarnaast moeten de sport-/cultuurcheque ook duidelijk enkele gegevens vermelden:
  • de naam van de bedrijfsleider (of werknemer);
  • de beperkte geldigheidsduur tot 15 maanden, van 1 juli van het jaar tot 30 september van het volgende jaar;
  • het feit dat de cheques enkel inwisselbaar zijn bij erkende, goedgekeurde of gesubsidieerde cultuuroperatoren (musea, theaters …) of bij sportorganisaties die aangesloten zijn bij een erkende federatie of een van de 4 nationale federaties (hockey, boksen, voetbal en golf). 
Opgelet! Sport- en cultuurcheques moeten altijd bovenop de normale bezoldiging van de bedrijfsleider worden toegekend en niet ter vervanging of omzetting van een bezoldiging, van voordelen in natura of van enig ander voordeel. Zo niet, worden ze als loon beschouwd.

Niet aftrekbaar
In tegenstelling tot maaltijdcheques zijn sport- en cultuurcheques niet aftrekbaar bij de werkgever.
 
Heeft u hier nog verdere vragen bij? Aarzel niet en contacteer één van onze experten!