Login
Blog Ondernemers

Digitaal nomadisme als nieuwe levensstijl

Ondernemers | 22 augustus 2019 | Geschreven door Katrien De Clercq

Combineert u reizen en werken? Dan bent u als digitale nomade ongetwijfeld verknocht aan het grootste voordeel van de populaire werkvorm: overal ter wereld oefent u uw job uit. Of kijkt u uit naar een nieuwe functie die niet locatiegebonden is?

Digitaal nomadisme als nieuwe levensstijl
U bent niet alleen: op verplaatsing werken zit in de lift. Vooral hoger geschoolden, technici en professionals in de dienstensector kiezen voor die werkformule. 

Maar de digitale medaille heeft ook een keerzijde: de wetenschappelijke wereld waarschuwt voor gezondheidsrisico’s. 

Werk en privé ontmoeten elkaar Autonoom en zelfstandig werken is intensiever. Uw werkdagen duren langer. En de grens tussen uw privé- en beroepsleven vervaagt. Het non-stopgebruik van informatietechnologie is ook niet zonder risico’s. Altijd en overal werken kan leiden tot … 
  • informatie- en communicatieoverbelasting
  • ergonomische problemen
  • sociaal isolement 
Uiteindelijk lijdt ook uw mentale gezondheid eronder. 

Platformwerk versus autonomie De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg liet een studie uitvoeren naar de impact van nieuwe arbeidsvormen op het fysieke en mentale welzijn. De VUB en ULB namen de gig economy uitvoerig onder de loep. Ze bestudeerden twee nieuwe werkvormen: 
  • crowdwork: vraag en aanbod van onlinediensten, zoals Amazon
  • work on demand: platform dat traditionele activiteiten beheert, zoals Uber
Een opvallende conclusie is dat sommige vormen van stress rechtstreeks verband houden met het gebruik van het platform. De boosdoener? Het gebrek aan zelfstandigheid.

Maar de autonomie die zelfstandigen en digitale nomaden zo belangrijk vinden, werken andere vormen van stress in de hand. “Flexibiliteit en welzijn spreken elkaar vaak tegen”, klinkt het bij de auteurs van de studie. Ze beschrijven een aantal mogelijke gevolgen van autonomie:
  • Een sterk verantwoordelijkheidsgevoel leidt soms tot stress, isolement en gebrek aan sociale steun. 
  • Zelfverantwoordelijkheid heeft vaak werkintensivering en verkorting van noodzakelijke rustpauzes tot gevolg.
  • Altijd en overal werken, verhoogt het risico op constante beschikbaarheid.
  • Flexibiliteit werkt een samensmelting van het privé- en beroepsleven in de hand. 
Geboeid door het trendy onderwerp? In zijn studie ‘Does employment status matter for job quality’ gaat Eurofound dieper in op bovengenoemde risico’s.

Coworking als wapen tegen sociaal isolement  Securex speelt in op de valkuilen van de nieuwe werkvormen. Om te anticiperen op risico’s zoals isolement en gebrek aan sociale steun, riep het bedrijf de coworking place Hive5 in het leven. Iedere zelfstandige of autonoom werkende is welkom op deze inspirerende werkplek in hartje Brussel. Want, wilt u snel gaan, ga alleen. Wilt u ver komen, ga samen!

  Ontdek Hive5