Login
Service Contact Lex4You
Login

Securex Invest 26

Laat je geld voor jou werken

Op zoek naar een veilige en rendabele belegging voor de liquiditeiten in jouw onderneming? Wens je als particulier een veilige en rendabele belegging? Via Securex Invest 26, een kapitalisatiecontract (tak 26) van Securex Leven, onderworpen aan het Belgisch recht, kunnen zowel rechtspersonen als particuliere beleggers in alle veiligheid investeren, met het oog op het behalen van een gewaarborgd rendement.

Ontdek Securex Invest 26

Jouw voordelen

 • Toegankelijk: Securex Invest 26 is bestemd voor zowel rechtspersonen als particulieren die in alle veiligheid op middellange termijn willen investeren met het oog op het behalen van een gewaarborgd rendement
 • Vaste looptijd: Securex Invest 26 is een middellange belegging met keuze uit een looptijd van 3 jaar of 5 jaar
 • Veilig: je geniet van een veilige belegging met een gewaarborgde intrestvoet (looptijd 3 jaar: 3,15% op 27/05/2024; looptijd 5 jaar: 3,25% op 27/05/2024) die van toepassing is op het moment van ontvangst van de eenmalige premie én die gewaarborgd is tot aan de einddatum van het contract. Er wordt geen winstdeling toegekend
 • Flexibel: je bepaalt zelf hoeveel je stort. Een Securex Invest 26 kan onderschreven worden vanaf min. € 10.000, met een max van € 500.000 per overeenkomst. Bijkomende stortingen zijn niet mogelijk
 • Transparantie: de premie en het rendement worden vooraf vastgelegd voor de volledige looptijd
 • Fiscaliteit: je betaalt geen premietaks 
Vraag vrijblijvend advies

Belangrijk om te weten 

 • Dit product biedt je een gewaarborgde intrestvoet. Het beleggingsrisico wordt dus volledig gedragen door de verzekeraar maar bij faillissement van de verzekeraar, bestaat de mogelijkheid dat je jouw belegde kapitaal niet of niet volledig terugkrijgt op de einddatum. Dit product wordt immers niet gewaarborgd door het Belgische Garantiefonds.  
 • Je betaalt een belasting op het verworven rendement (zie hieronder ‘Fiscaliteit’).

Is Securex Invest 26 iets voor jou?

Hoeveel moet je minstens investeren in Securex Invest 26?

Een eenmalige premie van minimaal € 10.000 met een maximum van € 500.000 per overeenkomst. Geen bijkomende stortingen mogelijk.

Wat is de looptijd van Securex Invest 26?

Securex Invest 26 is een middellange belegging met een looptijd van 3 jaar of 5 jaar.

Als je je contract vroeger wil afkopen dan de contractuele termijn van 3 jaar of 5 jaar, heeft dit tot gevolg dat er een afkoopvergoeding en een eventuele conjuncturele uittredingsvergoeding wordt aangerekend (zie hieronder ‘Kosten’).

Welke kosten worden aangerekend?  

 • Instapkost:
  De instapkost bedraagt 2% van de gestorte premie en is bestemd als vergoeding voor de verzekeringstussenpersoon
 • Beheerkost:
  Niet van toepassing
 • Uitstapkost:
  De uitstapkost (ook afkoopvergoeding genoemd) is verschuldigd indien de overeenkomst volledig wordt afgekocht.
  • Afkoop tijdens het eerste jaar na het afsluiten van de overeenkomst: 3% van de afgekochte reserve
  • Afkoop tijdens het tweede jaar na het afsluiten van de overeenkomst: 2% van de afgekochte reserve
  • Afkoop vanaf het derde jaar na het afsluiten van de overeenkomst: 1% van de afgekochte reserve

Bij afkoop tijdens de looptijd van de overeenkomst kan er naast de uitstapkost ook een conjuncturele uittredingsvergoeding toegepast worden. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die een weerspiegeling is van de marktintrestvoeten (spot rates).

Geen uitstapkost op einddatum van de overeenkomst.
Geen gedeeltelijke afkopen mogelijk.

Instapkosten tijdelijk gehalveerd

Wil jij beginnen met veilig beleggen via Securex Invest 26? Dan geniet je momenteel van een mooie promo*. Stap nu in en wij halveren je instapkosten.

* Geldig tot en met 15 juli 2024, voor een minimum investering van € 25.000

Welke fiscaliteit geldt voor Securex Invest 26?

Bij onderschrijving:

 • Rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bv. een bv, een nv, …) / Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (non-profit organisaties zoals een vzw) / Natuurlijke personen:
  - Geen premietaks van toepassing
  - Er is geen fiscaal voordeel op de gestorte premie

Tussentijds:

 • Rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bv. een bv, een nv, …):
  De vennootschap dient jaarlijks de intresten op te nemen in het resultaat van de vennootschap (als financiële opbrengst), waardoor deze intresten onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting.
 • Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (non- profit organisaties zoals een vzw):
  Geen belasting tijdens de looptijd van Securex Invest 26.

  Vzw's dienen jaarlijks de waarde van Securex Invest 26 op 31 december mee op te nemen bij de berekening van de taks tot vergoeding van successierechten van 0,17%.
 • Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting:
  Geen belasting tijdens de looptijd van Securex Invest 26.

Jaarlijkse taks tot vergoeding van successierechten op de bezittingen op 31 december:

 • Rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bv. een bv, een nv, …):
  Niet van toepassing
 • Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (non- profit organisaties zoals een vzw):
  In principe van toepassing
 • Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting:
  Niet van toepassing

Jaarlijkse effectentaks:

 • Rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bv. een bv, een nv, …) / Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (non-profit organisaties zoals een vzw) / Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting:
  Niet van toepassing

Beurstaks:

 • Rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bv. een bv, een nv, …) / Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (non-profit organisaties zoals een vzw) / Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting:
  Niet van toepassing

Op de einddatum en bij afkoop:

 • Rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bv. een bv, een nv, …):
  Bij de uitbetaling houdt Securex Leven 30% roerende voorheffing in op het rendement. Het gaat om een verrekenbare en eventueel terugbetaalbare roerende voorheffing. De uiteindelijke belasting volgt het percentage van de vennootschapsbelasting. 
 • Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (non-profit organisaties zoals een vzw):
  Voor rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting houdt Securex Leven 30% roerende voorheffing in op het rendement. Dit is een bevrijdende voorheffing.
 • Natuurlijke personen:
  Voor natuurlijke personen houdt Securex Leven 30% roerende voorheffing in op het rendement. Dit is een bevrijdende voorheffing.

Erfbelasting/ successierechten:

 • Rechtspersonen onderworpen aan de vennootschapsbelasting (bv. een bv, een nv, …):
  Niet van toepassing
 • Rechtspersonen onderworpen aan de rechtspersonenbelasting (non- profit organisaties zoals een vzw):
  Niet van toepassing
 • Natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting:
  In principe van toepassing

Deze fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de wetgeving die van toepassing is op dit moment en is afhankelijk van de individuele situatie van elke klant. Deze fiscale behandeling kan aan latere veranderingen onderhevig zijn.

Wens je bijkomende informatie?

Wens je bijkomende informatie of ben je geïnteresseerd in dit product? Contacteer ons voor advies.

Je kan hieronder ook al kennis nemen van een aantal nuttige documenten: het Essentiële-informatiedocument, de Algemene Voorwaarden en de Technische fiche met een beschrijving van de kenmerken en de kosten van Securex Invest 26.

Wat moet je doen als je een klacht hebt over je Securex Invest 26? 

We engageren ons om je steeds bij te staan. Elke klacht in verband met je Securex Invest 26 kan je eerst richten aan Securex Leven vov – Klachtendienst, Sint-Michielswarande 43, 1040 Brussel, claims.insurance@securex.be en, indien nodig, in tweede instantie aan De Ombudsman van de Verzekeringen (www.ombudsman-insurance.be), de Meeûssquare 35 te 1000 Brussel, info@ombudsman-insurance.be Je behoudt ook de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure in te leiden. Geschillen tussen partijen vallen onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken en worden beoordeeld op basis van het Belgisch recht.

Nuttige documenten

Algemene voorwaarden Ontdek onze algemene voorwaarden Beheersreglement Ontdek het beheersreglement Securex Invest 26 (3-jaar-beleggingsvorm) Beheersreglement Ontdek het beheersreglement Securex Invest 26 (5-jaar-beleggingsvorm) Precontractueel document Ontdek het precontractueel document inzake duurzame financiering Securex Invest 26 Essentiële-informatiedocument Ontdek het essentiële-informatiedocument Securex Invest 26 (3-jaar-beleggingsvorm) Essentiële-informatiedocument Ontdek het essentiële-informatiedocument Securex Invest 26 (5-jaar-beleggingsvorm) Technische fiche Ontdek de technische fiche Securex Invest 26
Wil je meer weten over onze beschermings- en verzekeringsoplossingen?

Onze experten van Securex Insurance Agent helpen je graag verder.