Login
Publicaties

[White paper] Absenteïsme in 2018

Mogelijk kantelpunt
White paper  | 30 mei 2019

Hoe evolueert het absenteïsme in de Belgische privésector? Securex vat het voor u samen in deze white paper. Op  een gemiddelde werkdag in 2018 waren, in bedrijven tot 1000 werknemers, 7 op 100 werknemers afwezig door ziekte of privéongeval. Net als de afgelopen jaren blijft dit cijfer verder stijgen.

Maar we naderen wel mogelijk een kantelpunt. Voor het eerst in 10 jaar tijd is de stijging van het langdurig absenteïsme vanuit statistisch standpunt niet significant. Het korte absenteïsme is dan weer wel gestegen. En ook dat is lang geleden.
Neem onze white paper door voor meer informatie.

[White paper] Absenteïsme in 2018
In deze white paper ontdekt u:
  • Verklaringen voor de evolutie van absenteïsme
  • Absenteïsme in bedrijven vanaf 1000 werknemers
  • Advies voor ondernemers
  • Een inschatting van de kost van absenteïsme
  • Topdagen voor absenteïsme
  • Cijfers volgens kenmerken werkgever en werknemer
Download de White paper