Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen

Psychosociale risico’s op het werk

Psychosociale risico’s op het werk omvatten professionele risico's die de werknemers psychische en eventueel ook lichamelijke schade kunnen berokkenen. Stress, pesterijen, burn-out, zelfmoord, alcohol- en drugsmisbruik zijn de meest gekende uitingen van psychosociale risico’s.

Psychosociale risico's: wat zijn dat?

Aan de basis van deze risico’s liggen meestal bij de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk.

Wat zijn de belangrijkste verplichtingen van de werkgever?

De werkgever moet onder andere de situaties identificeren die kunnen leiden tot psychosociale risico's op het werk, deze risico’s evalueren en de nodige preventiemaatregelen nemen.

Actiemiddelen van de werknemer en bescherming tegen represailles

Wanneer een werknemer meent schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s, kan hij dit steeds meedelen aan zijn werkgever. Hij kan ook een spontane raadpleging vragen bij de arbeidsarts wanneer hij gezondheidsklachten heeft waarvan hij denkt dat ze te wijten zijn aan de uitgeoefende arbeid. Naast deze mogelijkheden bestaat er een specifieke interne procedure die toegankelijk is voor werknemers die menen schade te ondervinden ten gevolge van psychosociale risico’s op het werk.

De verschillende actoren

De preventieadviseur psychosociale aspecten en de vertrouwenspersoon vervullen een specifieke preventiefunctie. Maar ze zijn niet de enigen die een belangrijke rol in de preventie van psychosociale risico’s spelen. De werkgever, de hiërarchische lijn, de werknemers, de arbeidsarts,…, worden ook betrokken bij het preventiebeleid van het bedrijf.