Inloggen
Service & Contact e-Shop Securex.be
Inloggen
Wie moet een arbeidsreglement opstellen?

Uitzonderingen

Sommige werkgevers vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet en moeten dus geen arbeidsreglement opmaken.

Laatst bijgewerkt op 22 april 2022

Vallen niet onder het toepassingsgebied van de wet:

  • De werkgever die enkel dienstboden tewerkstelt
  • De familieonderneming waar gewoonlijk alleen bloedverwanten, aanverwanten of pleegkinderen onder het uitsluitend gezag van de vader, de moeder of de voogd werken
  • De werknemers aangeworven in het kader van een PWA-arbeidsovereenkomst (of wijkwerkovereenkomst in Vlaanderen)
  • De dokters in de geneeskunde, tandartsen, apothekers en studenten-stagiairs die zich op de uitoefening van die beroepen voorbereiden
  • Het varend personeel van de visserijbedrijven en het varend personeel tewerkgesteld aan werken van vervoer in de lucht
  • De personeelsleden van Landsverdediging en de personeelsleden van de federale politie en van korpsen van de lokale politie
  • De Vlaamse budgethouder PAB/PVB die enkel dienstboden of persoonlijke assistenten met een takenovereenkomst in dienst heeft (opgelet, stelt hij ander huispersoneel tewerk, dan is een arbeidsreglement verplicht)
Alle artikelen over Wie moet een arbeidsreglement opstellen?