Inloggen
Service & Contact Securex.be
Inloggen

Arbeidsreglement

Als grote of kleine werkgever moet je steeds een arbeidsreglement opstellen zodra je een werknemer tewerkstelt. Die verplichting geldt ongeacht of de werknemer verbonden is door een arbeidsovereenkomst dan wel door een alternerende opleidingsovereenkomst, of de tewerkstelling voltijds dan wel deeltijds is, enz.

Nieuwe verplichte vermeldingen

Nieuwigheid die op 1 januari 2024 in werking zal treden

Jouw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie? Vanaf volgend jaar zal hij deze vakantie kunnen uitstellen. Hij zal echter wel een reeks verplichtingen moeten naleven, die nu werden verduidelijkt. Je moet bijgevolg vanaf 2024 een nieuwe vermelding opnemen in je arbeidsreglement. Securex stelt een gratis model voor om dit te doen.

Om deze vermelding toe te voegen, moet de gebruikelijke wijzigingsprocedure van het arbeidsreglement niet worden gevolgd. Je zal wel een kopie van de wijziging moeten overmaken aan je werknemers en de andere publiciteitsregels die de wet voorziet moeten naleven. 

Nieuwigheden die in 2022 in werking zijn getreden

In de herfst van 2022 werd er heel wat nieuwe arbeidsrechtelijke wetgeving gepubliceerd. Denk aan de arbeidsdeal, de omzetting van de TPWC- en de Work-Life balance-richtlijn. De nieuwe wetgeving verplicht jou als werkgever om bepaalde informatie op te nemen in het arbeidsreglement.

Om jou hierbij te helpen hebben wij alle verplichte vermeldingen samengevat in één bijlage bij het arbeidsreglement. Volg de juiste wijzigingsprocedure om die bijlage toe te voegen aan je arbeidsreglement, en je bent in orde! 

In die bijlage vind je ook een optionele clausule die afwijkt van de vrijstelling om een ziektebriefje te bezorgen. Gebruik je die clausule, dan moeten je werknemers nog altijd een medisch attest voorleggen wanneer ze één dag ziek zijn. De clausule is ook verkrijgbaar als aparte bijlage.

Ben je Securex-klant en geniet je van het Service Pack Legal Advice? Log dan in om documenten te downloaden zonder extra kosten.

Bijlage arbeidsreglement - Medisch attest vanaf eerste ziektedag
Bestel hier
Bijlage arbeidsreglement - Arbeidsongeschikt tijdens vakantie
Download
Bijlage arbeidsreglement - Nieuwe verplichte vermeldingen 2022
Bestel hier

Arbeidsreglement met praktische wegwijzer

Onze juridische experts hebben voor jou een model van arbeidsreglement opgesteld dat zo duidelijk en volledig mogelijk is. Dat reglement bevat in de eerste plaats alle wettelijk vereiste vermeldingen, maar loopt ook vooruit op andere conflicten die we in de praktijk regelmatig zien.

Bij aankoop van het arbeidsreglement ontvang je ook een praktische wegwijzer:

  • Met uitleg per artikel over de inhoud van het arbeidsreglement en de ruimtes die je nog moet invullen
  • Met info over de procedure die je moet volgen om het arbeidsreglement in te voeren, of je nu een ondernemingsraad hebt of niet

Tot slot voegden we bij het arbeidsreglement ook twee andere documenten die nodig zijn bij het invoeren of wijzigen van jouw arbeidsreglement: het bericht aan het personeel en het opmerkingenregister.

Ben je Securex-klant en geniet je van het Service Pack Legal Advice? Log dan in om documenten te downloaden zonder extra kosten.

Arbeidsreglement en wegwijzer
Bestel hier

Bijlagen bij het arbeidsreglement

Het kan nuttig of zelfs nodig zijn om bij jouw arbeidsreglement enkele extra specifieke bijlagen te voegen. Als je bijvoorbeeld elektronische maaltijdcheques toekent via het sluiten van een individuele schriftelijke overeenkomst met de betrokken werknemers, dan moet je bepaalde specifieke modaliteiten hiervan opnemen in je arbeidsreglement.

Je kunt aan het arbeidsreglement ook aanvullende bijlagen toevoegen over het gebruik van nieuwe technologieën (internetreglement, reglement voor het gebruik van sociale media, reglement voor bewakingscamera's, enz.) of op het vlak van arbeidsduur (inhaalrust, glijdende werkroosters, enz.).

Ben je Securex-klant en geniet je van het Service Pack Legal Advice? Log dan in om documenten te downloaden zonder extra kosten.

Beeldschermwerk
Bestel hier
Elektronische loonbrief met Doccle
Download
Camerabewaking
Bestel hier
Elektronische ecocheques
Bestel hier
Elektronische maaltijdcheques
Bestel hier
Glijdende uurroosters
Bestel hier
Imago van de onderneming (neutraliteitsbeleid)
Bestel hier
Inhaalrust (ADV-dagen)
Bestel hier
Kleine flexibiliteit
Bestel hier
Maaltijdcheques - Alternatieve telling
Bestel hier
Psychosociale risico's
Bestel hier
Sociale media
Bestel hier
Tijdskrediet
Bestel hier
Variabel voltijds werkrooster
Bestel hier
Verplichte vermeldingen arbeidsreglement 2022
Bestel hier
Voorschriften inzake hygiëne, gezondheid en veiligheid
Bestel hier